• Imprimeix

Coneix l'RS Alt Pirineu i Aran

Abast territorial

La RS Alt Pirineu i Aran agrupa sis comarques Pirinenques: Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Val d'Aran.

Responsable

Sr. Jordi Cortada Echauz

El Gerent assumeix la direcció i la gestió de la Regió, i també la representació plena del Consell de Direcció pel que fa a l'execució dels acords que aquest adopta.

El gerent té el suport de les següents unitats funcionals:

 • Planificació, Compra de Serveis
 • Atenció al Ciutadà
 • Control de Gestió

Òrgans de direcció

El Consell de Direcció és l'òrgan superior de govern de la Regió Sanitària i està format per:

 • Sis representants del Departament de Salut (DS).
 • Dos representants dels consells comarcals del territori de la Regió.
 • Dos representants dels ajuntaments del territori de la Regió.

Tots els membres són nomenats pel conseller o consellera  de Salut, a proposta de cada una de les representacions que el componen. Entre els representants del Departament de Salut, el conseller o consellera nomena la persona que assumeix la Presidència del Consell, que té la representació institucional del Servei Català de la Salut en l’àmbit de la Regió.

Assisteixen a les reunions del Consell,  amb veu però sense vot, el o la gerent de la Regió Sanitària i un tècnic de la Regió escollit pel president, que actua com a secretari.

Òrgans de participació

El Consell de Salut és l'òrgan de participació comunitària en les demarcacions territorials del Servei Català de la Salut, i es compon dels membres següents:

 • Quatre representants de la Generalitat de Catalunya, un dels quals n'és el president.
 • Dos representants dels consells comarcals del territori de la Regió.
 • Dos representants dels ajuntaments del territori de la Regió.
 • Dos representants de les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit territorial de la Regió.
 • Dos representants de les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de la Regió.
 • Un representant de les organitzacions de consumidors i usuaris més representatives en l'àmbit territorial de la Regió.
 • Un representant de les corporacions professionals sanitàries de Catalunya

Tots els membres són nomenats pel conseller o consellera  de Salut, a proposta de cada una de les representacions que el componen.

Memòries d'activitat

Pla de salut territorial

El pla de salut territorial de la RS Alt Pirineu i Aran constitueix el marc de referència de totes les actuacions públiques del Govern de la Generalitat en l'àmbit de la salut en establir les estratègies d'actuació del Departament per als propers anys en l'àmbit específic d'aquesta regió sanitària.

Contacte

Pl. Capdevila, 22 baixos
25620 - Tremp
Tel. 973 65 46 17
Fax 973 65 46 31
atencioalciutada.rspa@catsalut.cat

Telèfon d’informació: 061 CatSalut Respon

Horaris d'atenció i registre: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Mapa

 

Data d'actualització:  16.12.2016