• Imprimeix

Coneix la RS Camp de Tarragona

Abast territorial

Agrupa sis comarques de la província de Tarragona: Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Prioritat i Tarragonès.

Responsable

Sr. Roger Pla Farnós

El Gerent assumeix la direcció i la gestió de la Regió, i també la representació plena del Consell de Direcció pel que fa a l'execució dels acords que aquest adopta.

A més, té el suport de les següent unitats funcionals:

 • Atenció al Ciutadà
 • Compra de Serveis i Control de Gestió
 • Farmàcia
 • Planificació
 • Suport Operatiu

Òrgans de direcció

El Consell de Direcció és l'òrgan superior de govern de la Regió Sanitària i està format per:

 • Sis representants del Departament de Salut (DS)
 • Dos representants dels consells comarcals del territori de la Regió
 • Dos representants dels ajuntaments del territori de la Regió

A més, assisteixen a les reunions del Consell, amb veu però sense vot, el gerent de la Regió Sanitària i un tècnic de la Regió escollit pel president, que actua com a secretari.

Tots els membres són nomenats pel conseller de Salut, a proposta de cada una de les representacions que el componen. Entre els representants del DS, el conseller nomena la persona que assumeix la presidència del Consell, que té la representació institucional del Servei Català de la Salut en l'àmbit territorial de la Regió.

Òrgans de participació

El Consell de Salut és l'òrgan de participació comunitària en les demarcacions territorials del CatSalut, i es compon dels membres següents:

 • Quatre representants de la Generalitat de Catalunya, un dels quals n'és el president
 • Dos representants dels consells comarcals del territori de la Regió
 • Dos representants dels ajuntaments del territori de la Regió
 • Dos representants de les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit territorial de la Regió
 • Dos representants de les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de la Regió
 • Un representant de les organitzacions de consumidors i usuaris més representatives en l'àmbit territorial de la Regió
 • Un representant de les corporacions professionals sanitàries

Pla de salut territorial

El pla de salut territorial de la RS Camp de Tarragona constitueix el marc de referència de totes les actuacions públiques del Govern de la Generalitat en l'àmbit de la salut en establir les estratègies d'actuació del Departament per als propers anys en l'àmbit específic d'aquesta regió sanitària.

Contacte

Av. Maria Cristina, 54
43002 - Tarragona
Tel. . 977 22 41 51
Fax 977 24 55 54
atencioalciutada.rstar@catsalut.cat
Telèfon d’informació: 061 CatSalut Respon

Horaris d'atenció i registre: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.

Mapa

 

Data d'actualització:  16.12.2016