• Imprimeix

Coneix la RS Girona

Abast territorial

Inclou set comarques de la província de Girona: Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, Ripollès i Selva.

També agrupa alguns municipis del Maresme: Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Santa Susanna i Tordera.

Responsable

Sr. Miquel Carreras i Massanet

El Gerent assumeix la direcció i la gestió de la Regió Sanitària, com també la representació plena del Consell de Direcció pel que fa a l’execució dels acords que aquest adopta.

El Gerent té el suport de les següents unitats funcionals:

 • Planificació
 • Atenció al Ciutadà
 • Compra de Serveis
 • Farmàcia
 • Suport Operatiu
 • Direcció operativa del Sector Sanitari Girona Nord
 • Direcció operativa del Sector Sanitari Girona Sud

Òrgans de direcció

L'òrgan superior de govern de la Regió Sanitària és el Consell de Direcció i està format per:

 • Sis representants del Departament de Salut
 • Dos representants dels consells comarcals
 • Dos representants dels ajuntaments 

Tots els membres són nomenats pel conseller o consellera  de Salut, a proposta de cada una de les representacions que el componen. Entre els representants del Departament de Salut, el conseller o consellera nomena la persona que assumeix la Presidència del Consell, que té la representació institucional del Servei Català de la Salut en l’àmbit de la Regió.

Assisteixen a les reunions del Consell,  amb veu però sense vot, el o la gerent de la Regió Sanitària i un tècnic de la Regió escollit pel president, que actua com a secretari.

 

Òrgans de participació

El Consell de Salut és l’òrgan de participació comunitària en les demarcacions territorials del Servei Català de la Salut, i es compon dels membres següents:

 • Quatre representants de la Generalitat de Catalunya, un dels quals n’és el president
 • Dos representants dels consells comarcals
 • Dos representants dels ajuntaments
 • Dos representants de les organitzacions sindicals
 • Dos representants de les organitzacions empresarials
 • Un representant de les associacions de consumidors i usuaris
 • Un representant de les corporacions professionals sanitàries

Tots els membres són nomenats pel conseller o consellera  de Salut, a proposta de cada una de les representacions que el componen.

Pla de salut territorial

El pla de salut territorial de la RS Girona constitueix el marc de referència de totes les actuacions públiques del Govern de la Generalitat en l'àmbit de la salut en establir les estratègies d'actuació del Departament per als propers anys en l'àmbit específic d'aquesta regió sanitària.

Contacte

Plaça Pompeu Fabra, 1
17002 - Girona
Tel. 872 97 50 00
Fax 872 97 57 44
atencioalciutada.rsgir@catsalut.cat

Telèfon d’informació: 061 CatSalut Respon

Horaris d'atenció i registre:

- De dilluns a divendres, de 9 a 17 hores i dissabte, de 9 a 14 hores.

- Juliol i agost: de dilluns a divendres, de 9 a 15h i dissabte, de 9 a 14 hores.

El 5 de gener i el 23 d'abril: de dilluns a divendres de 9 a 14h. Si coincideixen en dissabte o festiu estarà tancat.

Mapa

Data d'actualització:  15.12.2016