• Imprimeix

Butlletí d'informació farmacoterapèutica (e-BIF)

El Butlletí d'informació farmacoterapèutica (e-BIF) és una publicació adreçada als professionals de la Regió per informar i promoure la utilització racional dels medicaments.

 

Història

El primer número del butlletí es va publicar en suport paper l'1 de febrer de 1993. En aquell moment rebia el nom de “Butlletí d'Informació i actualització terapèutica”. A partir del número 11, editat el febrer de 1995, es va convertir en l'actual de “Butlletí d'Informació Farmacoterapèutica de la Regió Sanitària Girona (BIFT)”, va canviar el format i es va tramitar l'ISSN. Tres anys més tard, a partir de març de 1998, es van començar a editar les “fitxes farmacològiques” com a complement del BIFT, publicades a la pàgina web del CatSalut en format PDF.

A finals de l'any 2009 el Butlletí va iniciar una nova etapa. Va passar a publicar-se únicament en suport electrònic, e-BIF, en forma de pàgina web i va començar a oferir altres serveis addicionals, com ara informació sobre alertes sanitàries, cursos i congressos i altres novetats en relació a la prescripció i ús dels medicaments. Aquesta pàgina web s'actualitza amb una periodicitat mínima bimensual.

Col·laboració

Els professionals que vulguin col·laborar amb el Butlletí d'Informació Farmacèutica poden enviar els seus articles perquè es publiquin al butlletí.

Consell de redacció

El Consell de Redacció d'e-BIF no comparteix necessàriament les opinions manifestades en els articles publicats, la responsabilitat dels quals correspon exclusivament als seus autors.

Darrer butlletí

Núm. 50 . Juliol 2010. Claudicació intermitent: tractament

La malaltia arterial perifèrica (MAP), també coneguda com a malaltia vascular perifèrica, és una patologia en la qual hi ha obstrucció de les artèries, especialment les de les extremitats inferiors, causada principalment per arteriosclerosi. Freqüentment, la MAP està infradiagnosticada a causa de l’absència de símptomes, l’inici gradual de la simptomatologia en molts pacients i la tendència a atribuir aquest problema al procés natural d’envelliment. El símptoma més comú de la MAP és la claudicació intermitent (CI), caracteritzada per una història de dolor a les cames que apareix en caminar i que s'alleuja amb el repòs. Amb reduccions més greus i significatives del flux sanguini, la simptomatologia pot empitjorar progressivament fins a produir-se finalment dolor amb el repòs, ulceracions i gangrena. La qualitat de vida dels pacients amb claudicació es pot reduir significativament per raó de la restricció de la mobilitat.

Hemeroteca

L'arxiu en línia de l'e-BIF inclou els números publicats des del desembre de 1997. Per rebre'n d'anteriors, cal contactar amb la Regió Sanitària de Girona.

Contacte

Carrer del Sol, 15
17004 Girona
Tel.: 972 20 00 44
Fax: 972 20 38 66
a/e mfaixedas@catsalut.cat
a/e mmurillo@catsalut.cat

Data d'actualització:  12.12.2012