El CatSalut garanteix l’atenció sanitària de cobertura pública a la ciutadania de Catalunya. Per tal que els serveis sanitaris de les diferents línies assistencials arribin a tothom de manera efectiva i amb qualitat, disposa a tot el territori d’una xarxa de centres que constitueixen el sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT): centres d'atenció primària, consultoris locals, hospitals, centres sociosanitaris i centres d'atenció a la salut mental.

Atenció primària


L'atenció primària és el primer punt d'accés al sistema de salut i es presta principalment als centres d'atenció primària (CAP) i els consultoris locals (CL) en les àrees rurals. Els equips de professionals de l'atenció primària us resoldran la majoria dels problemes de salut. També atenen urgències, en alguns casos les 24 hores del dia. Tothom té assignat uns professionals de medicina i d'infermeria de referència. Podeu consultar quin és el centre que el CatSalut us assigna posant la vostra adreça.

Els camps marcats amb * són obligatoris.

Cerca per nom del CAP o del consultori local

Cerca per adreça

Cercador de centres sanitaris

Tots els centres del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT)