• Imprimeix

L'accés al sistema de salut

Qui té accés al sistema sanitari públic?

El CatSalut és el garant de l'atenció de salut i de l'accés als serveis sanitaris de la població de Catalunya.

La targeta sanitària individual

La targeta sanitària individual (TSI), és el document que identifica i permet l'accés als centres i els serveis del sistema sanitari públic assignats.

Desplaçaments

Quan una persona es desplaça fora del seu lloc de residència, té garantida l'assistència sanitària de cobertura pública al lloc on s'ha desplaçat, sempre que aporti la documentació necessària en cada cas.

Guia d'ús dels serveis sanitaris públics. CatSalut.

Informació sobre el funcionament general dels serveis i les prestacions del sistema sanitari i orientació per accedir-hi correctament i utilitzar-los de manera responsable.

Assistència sanitària transfronterera

L'assistència sanitària transfronterera a la Unió Europea (UE) és una nova possibilitat d'assistència sanitària que amplia els drets de la ciutadania europea.