• Imprimeix

Cobertura conveni especial Reial decret 576/2013

Per a les persones que no tenen la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut, i que no tenen accés a cap sistema de protecció sanitària pública, ja sigui per aplicació de la normativa nacional, de reglaments comunitaris o convenis bilaterals.

S’hi accedeix a través de la sol·licitud de la persona interessada i mitjançant la formalització d’un conveni especial.

A les persones no afiliades a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, amb residència efectiva a l’Estat espanyol durant un període continuat mínim d’un any immediatament anterior a la data de sol·licitud del conveni especial, empadronats a Catalunya i sense accés a cap sistema de protecció sanitària pública.

La cobertura del conveni especial previst al Reial decret 576/2013 assegura les prestacions següents:

 

Data d'actualització:  09.03.2015