• Imprimeix

Farmàcia parcial i programes d'interès sanitari Departament de Salut

Aquest és el nivell de cobertura sanitària que s'aplica a les persones que treballen al PAMEM.

  • Treballadors en actiu de l'Ajuntament de Barcelona, i els seus beneficiaris, que continuent essent atesos per l'Institut de Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) en funció d'un acord amb el Servei Català de la Salut.
  • Afiliats a l'extingida (1993) Mutualitat Nacional de Previsió de l'Administració Local (MUNPAL).

Si us assignem aquesta cobertura, a la xarxa sanitària pública us assegurem, de l'atenció farmacèutica, el finançament del 50% dels medicaments prescrits a l'atenció primària del PAMEM i el 100% en cas d'ingrés en un centre sanitari de la xarxa sanitària pública; les prestacions dels programes sanitaris d'interès per a la salut pública que estableix el Departament de Salut com són l'atenció a les drogodependències; la prevenció i l´atenció a la sida/infecció per VIH; la prevenció i el control de les infeccions de transmissió sexual; el programa infància amb salut incloses les vacunacions; la prevenció i el control de les malalties transmissibles, com la tuberculosi, l'hepatitis, la meningitis, etc.; el programa d'atenció de l’embaràs i els cribratges relacionats;  la prestació farmacèutica adequada als programes, i també altres programes que determini el Departament.

Aquesta targeta sanitària només assegura aquestes prestacions dins del territori de Catalunya. Per a l'atenció a la resta de l'Estat espanyol, el PAMEM és l'entitat que us n'ha d'informar.

Data d'actualització:  02.01.2013