• Imprimeix

Certificats i informes mèdics

Un certificat de l'estat de salut és un acte mèdic expedit pel metge en un imprès oficial que dóna fe de l'estat de salut d'una persona en un moment determinat, actual i contemporani a la data de la sol·licitud i expedició del certificat. El podeu demanar sempre que el necessiteu, seguint el procediment establert.

Informació relacionada

L'informe de l'estat salut és un document mitjançant el qual s'informa i es deixa constància de l'estat de salut de la persona, que inclou, entre altres dades, els antecedents clínics, l'estat de salut actual, els tractaments actius i les observacions. S'elabora exclusivament amb les dades que consten a la història clínica d'atenció primària i, a diferència del certificat de l'estat de salut, la seva vigència no està limitada en el temps.

Informació relacionada

Data d'actualització:  13.01.2015