• Imprimeix

Centres i atenció primària i comunitària

El centre d'atenció primària (CAP) s'assigna en funció de la localització territorial del domicili o per pertinença a algun col·lectiu específic.

Segons el lloc on residiu, pertanyeu a una àrea bàsica de salut (ABS) determinada. Les ABS són unes demarcacions territorials que el CatSalut utilitza per organitzar els serveis d'atenció primària de la salut.

L'atenció primària de salut de la població d'una mateixa ABS està assignada a un equip d'atenció primària (EAP) format per metges generals, pediatres, odontòlegs, infermers, auxiliars d'infermeria, treballadors socials i personal no sanitari.

A través d'aquest aplicatiu, i amb el codi d'identificació personal (CIP) de la vostra targeta sanitària, podeu conèixer quin CAP teniu assignat i les seves dades de contacte.

Per tractar un problema de salut no urgent, fer una consulta o sol·licitar una revisió preventiva, podeu programar una visita amb un dels professionals d'atenció primària que tingueu assignats al vostre CAP de referència, que us atendrà i derivarà, si escau, als serveis d'atenció especialitzada, com les proves diagnòstiques o les consultes amb determinats especialistes.

Informació relacionada

El canvi de residència no us obliga a canviar d'EAP. Si heu canviat de domicili i a la vostra nova adreça li correspon un altre centre d'atenció primària (CAP) haureu de decidir si voleu continuar sent atesos a l'anterior CAP i comunicar la vostra decisió al CatSalut. En qualsevol cas, heu de notificar el canvi d'adreça a l'equip d'atenció primària del vostre CAP perquè realitzi el tràmit administratiu corresponent als registres del CatSalut, ja que alguns serveis sempre es presten des del CAP que correspon per domicili.

Informació relacionada

Sí, podeu canviar de centre d'atenció primària de referència i també podeu sol·licitar ser atesos per un altre equip, metge o pediatre diferents dels que teniu assignats, seguint el procediment establert. A la secció del web sobre la lliure elecció de metge i de centre d'atenció primària, trobareu informació sobre el canvi d'equip d'atenció primària, les implicacions que té en l'accés a les prestacions, el procediment per sol·licitar-ho, les excepcions i altres preguntes freqüents sobre aquest tema.

Sí, podeu demanar visita a domicili trucant al vostre CAP o a través del servei 061 CatSalut Respon, sempre que el vostre estat de salut no us permeti desplaçar-vos al CAP.

Data d'actualització:  27.01.2015