• Imprimeix

Desplaçaments

Tant si viatgeu a la resta de l'Estat espanyol, com si us desplaceu per a una estada temporal a l'estranger, teniu garantida l'assistència sanitària sempre que aporteu la documentació necessària en cada cas.

Si us acrediteu amb la targeta sanitària individual podeu sol·licitar l'assistència a un centre de la xarxa sanitària pública d'un altre municipi en condició de desplaçat temporal i mentre duri aquesta estada temporal.

Les persones desplaçades de d'altres comunitats autònomes per estades temporals podran rebre l'atenció sanitària, durant aquesta estada, en un centre de la xarxa sanitària pública de Catalunya. presentant la targeta sanitària de la seva comunitat autònoma. Cal que la persona consti d'alta al Sistema Nacional de salut.

En el cas de necessitar una hospitalització o un procediment ambulatori no urgent, caldrà prèviament la derivació del centre de referència, que s'haurà d'enregistrar en el sistema d'informació del Fons de cohesió sanitària i, posteriorment, s'haurà d'autoritzar.

Informació relacionada

Si residiu en un altre país de la Unió Europea i teniu un problema de salut durant la vostra estada temporal a Catalunya,  podeu rebre assistència sanitària a través del sistema públic si presenteu la targeta sanitària europea (TSE), o del certificat provisional substitutori (CPS) i un document d'identitat (DNI passaport, etc.) mentre duri aquesta estada.

Si veniu de fora de la Unió Europea, us heu d'informar al vostre país d'origen sobre la documentació necessària per accedir a l'assistència sanitària pública, perquè si no la presenteu, us haureu de fer càrrec de les despeses de l'atenció sanitària que rebeu.

Informació relacionada

Data d'actualització:  11.03.2015