• Imprimeix

Com s'hi accedeix?

Urgències mèdiques

Davant d'una situació que requereixi atenció mèdica immediata i urgent podeu accedir directament als serveis d'atenció a la salut que necessiteu. El lloc on us heu de dirigir per ser atesos dependrà de la gravetat de la situació.

Llistes d'espera

L'accés a determinats serveis de salut especialitzats, com ara algunes operacions quirúrgiques i proves diagnòstiques, tenen un temps màxim de referència.