• Imprimeix

Quins serveis ofereix el CatSalut?

Atenció primària i comunitària

L'atenció primària és el primer punt d'accés al sistema de salut. En aquesta secció trobareu informació sobre què són i quins serveis ofereixen els centres d'atenció primària, els consultoris locals i els equips d'atenció primària.

Atenció especialitzada i hospitalària d'aguts

A l'atenció especialitzada s'hi accedeix per derivació des de l'atenció primària, o des dels serveis d'urgències hospitalàries. En aquesta secció podeu conèixer quins serveis inclouen i els tipus d'equipaments en què es presta.

Atenció sociosanitària

L'atenció sociosanitària garanteix una atenció de qualitat a les persones grans, amb Alzheimer o altres demències, amb altres malalties neurològiques que poden cursar amb discapacitat i a persones amb malaltia avançada i terminal. En aquesta secció s'explica el funcionament i els serveis dels centres sociosanitaris.

Atenció a la salut mental i addiccions

L'atenció a la salut mental prioritza la inserció a la comunitat, i combina diverses possibilitats d'atenció en l'àmbit comunitari, d'internament i de rehabilitació. Es tracta d'un model integral d'atenció interdisciplinària, amb equips formats per professionals de la psiquiatria, la psicologia, el treball social i la infermeria, entre d'altres. Aquesta secció explica els recursos i serveis especialitzats d'atenció a la salut mental.

Atenció farmacèutica

L'atenció farmacèutica proporciona els medicaments i altres productes prescrits pels professionals sanitaris del sistema de salut. A més, inclou accions de promoció de la salut i de l?autocura, prevenció de malalties, educació sanitària i seguiment farmacoterapèutic de les persones. Conegueu on es presta l'atenció farmacèutica, com funciona la recepta electrònica i algunes qüestions generals sobre medicaments i altres productes.

Prestacions complementàries

Les prestacions ortoprotètiques, les teràpies respiratòries que les persones reben al seu domicili, els tractaments amb productes dietoterapèutics complexos i el transport sanitari suposen un element addicional i necessari en la consecució d'una assistència completa i adequada.

Atenció telefònica i en línia

El CatSalut posa a la vostra disposició serveis d'atenció telefònica i en línia perquè pugueu fer consultes, resoldre dubtes i realitzar tràmits relacionats amb l?assistència sanitària sense haver de desplaçar-vos.

Altres serveis

Hi ha altres serveis que les persones assegurades del CatSalut també poden rebre. Aquest apartat també informa sobre procediments i/o ajuts als quals determinades persones malaltes tenen dret.