• Imprimeix

Valoració dels serveis d'atenció a la salut

Enquestes de satisfacció

El Pla d'enquestes de satisfacció de les persones assegurades del CatSalut PLAENSA 2003-2015 és una eina d'avaluació que mesura periòdicament la qualitat de servei i satisfacció de les persones que han utilitzat els serveis sanitaris públics.

Baròmetre sanitari

El Baròmetre sanitari de Catalunya permet mesurar, dues vegades a l'any, l'estat de l'opinió dels ciutadans de Catalunya, hagin utilitzat o no els serveis sanitaris públics i privats, en relació amb les politiques de salut.