#CatSalut25anys
  • Imprimeix

25 anys del CatSalut

Fa vint-i-cinc anys que es va crear el Servei Català de la Salut. Amb aquests anys el sistema sanitari català s’ha consolidat com un sistema públic, equitatiu, eficient i sostenible, al servei de les necessitats de la població.

Per tal de commemorar el 25è aniversari de la creació del Servei Català de la Salut el proper 14 de desembre s'ha celebrat la jornada “25 Anys al Servei del Sistema Nacional de Salut de Catalunya: Mirem cap al Futur”.

En el marc d’aquesta jornada s'han repassat les principals fites de salut assolides en aquest període i s'ha reflexionat sobre el futur del nostre Sistema Nacional de Salut, al voltant de quatre eixos estratègics: intervenció comunitària i intersectorial, salut mental, serveis en xarxa i participació (ciutadania i professionals).

Data d'actualització:  09.12.2016

25 anys del CatSalut 

David Elvira

Director del Servei Català de la Salut

Infraestructures i equipaments

 

 

Des de la creació del Servei Català de la Salut, ara fa 25 anys, una de les prioritats establertes ha estat el desplegament i la consolidació d’una xarxa d’infraestructures i d’equipaments sanitaris que han ajudat a donar resposta als principis d’eficiència, qualitat, equitat i proximitat que caracteritzen el nostre sistema sanitari d’acord amb allò que preveu la LOSC.

» Llegir més