25 anys del CatSalut
  • Imprimeix

Atenció Primària

Atenció primària i comunitària

L’atenció primària és el primer punt d’accés al sistema nacional de salut i és clau per millorar l’estat de salut de la població, augmentar l’equitat i millorar l’eficàcia del sistema. La garantia de l’assistència sanitària bàsica a tota la població i l’establiment de mecanismes per oferir una atenció integrada entre els diferents nivells assistencials (atenció primària, especialitzada, sociosanitària i salut mental i addiccions) en són alguns dels elements característics.

La principal fita assolida al llarg d’aquests 25 anys ha estat la finalització de la reforma de l’atenció primària (RAP), que va comportar la transformació del model d’atenció primària i la diversificació de la provisió dels serveis.

La RAP ha significat un punt d’inflexió en el desenvolupament del sistema de salut de Catalunya. Tot i així, ens cal un exercici de revisió i actualització. La revisió es justifica pels canvis demogràfics, epidemiològics i culturals que s’han produït, que obliguen a adaptar el model d’atenció a les necessitats i expectatives de la ciutadania, i per la necessitat de completar el desenvolupament dels aspectes importants del model d’atenció primària que encara no s’han implantat de forma satisfactòria, com és el cas de la salut comunitària o la investigació en l’atenció primària de salut. Fruit d’aquest exercici de reflexió, s’està impulsant l’elaboració del Pla estratègic d’atenció primària i salut comunitària. 

Aquest Pla estratègic ha de donar resposta a les desigualtats en salut de la població que s’han accentuat pel context de crisi. En aquest sentit, partint del fet que molts dels determinants de la salut estan fora del sistema sanitari, des del Departament de Salut s’aposta per reforçar l’atenció primària amb un enfocament comunitari, que permeti lluitar de manera efectiva contra les desigualtats socials.

El model d’atenció primària de futur ha d’enfortir el paper dels professionals clínics, facilitar l’autonomia de gestió, millorar la resolució, la integració entre els diferents nivells assistencials i el treball en xarxa entre professionals de salut i socials, aprofitar les potencialitats de les tecnologies de la informació i comunicació i apoderar la ciutadania. Tot això, amb l’objectiu de prestar la millor assistència possible a la ciutadania.

 

 

Pilar Magrinyà

Pilar Magrinyà

Directora General de Planificació en Salut
Departament de Salut


 

L’opinió del professional

Josep Figa

Metge de Medicina Familiar i Comunitària coordinador de l’EAP Cassà de la Selva