25 anys del CatSalut
  • Imprimeix

Millora de l'eficiència i la seguretat del pacient en radiologia al CAPSE

És un projecte de col·laboració entre l’atenció primària i el Servei de Radiologia de l’Hospital Clínic de Barcelona. L’aplicatiu ACR proporciona directrius basades en l’evidència per ajudar els metges en l’elecció de la prova radiològica més adequada per una condició clínica específica.

Mitjançant l’ús d’aquestes directrius es pretén millorar la qualitat de l’atenció al pacient, contribuir a un ús més eficient de la radiologia i millorar la seguretat del pacient. Durant el projecte pilot realitzat a CAPSE, es van reduir les exploracions radiològiques innecessàries i, per tant, la càrrega global de radiació dels pacients; es va disminuir el nombre de derivacions, i va augmentar la resolució dels professionals de l’atenció primària.