25 anys del CatSalut
  • Imprimeix

Telemedicina a l’ICS de Catalunya Central

L’ICS a la Catalunya Central estén la telemedicina amb serveis de teledermatologia, teleoftalmologia, telepneumologia, telenafres i telemonitoratge

Amb la col·laboració del proveïdor hospitalari de cada comarca, la Gerència Territorial Catalunya Central continua el desplegament de la telemedicina en els serveis de dermatologia, oftalmologia, pneumologia, cirurgia vascular, i en el monitoratge dels pacients diabètics mitjançant un programa pilot de gestió de la malaltia crònica.

La telemedicina facilita l’accessibilitat i disminueix el temps d’espera en el diagnòstic i tractament de la persona usuària entre la consulta d’atenció primària i la d’atenció especialitzada amb els objectius de garantir la continuïtat assistencial, potenciar la formació continuada, augmentar l’equitat i l’eficiència en l’atenció continuada i la comunicació entre proveïdors.

 

 

ICS Althaia teledermatologia

La foto reflecteix el procés: una imatge feta per un professional de l’ICS és revisada per la dermatòloga d’Althaia.