25 anys del CatSalut
  • Imprimeix

Consulta d’infermeria de salut vascular a l’Atenció Primària de Lleida

Consulta d’infermeria de salut vascular a l’AP i la realització d’ecografies de caròtide com a eina de cribratge en l’estratificació del risc cardiovascular - Lleida

L’any 2012, al CAP Cappont i al CAP Les Borges Blanques es va posar en funcionament una consulta d’infermeria per detectar de forma precoç, mitjançant ecografies de caròtide, malalties cardiovasculars que puguin provocar un ictus o un infart. Aquest projecte, emmarcat dins el Pla de salut, és un exemple del treball transversal entre l’atenció primària i l’hospitalària, ja que els dos CAP treballen conjuntament amb la Unitat de Detecció i Tractament de Malalties Aterotrombòtiques (UDETMA) de l’Hospital Arnau de Vilanova.

Des del 2012, s’han fet 862 proves a pacients d’entre 45 i 65 anys que han permès detectar que un 63%, és a dir, més de 540 pacients, presentava un augment de lípids a l’artèria que formaven plaques d’ateroma. D’aquests, un 70% eren fumadors i un 65% eren obesos. Les proves també van detectar que catorze pacients presentaven un risc cardiovascular alt.

ICS Eco-caròtida

ICS Eco-caròtida