Inauguració del Servei d’Urgències Psiquiàtriques

El 14 de desembre de 2001, es va inaugurar el dispositiu d’urgències psiquiàtriques de l’Hospital del Mar. L’objectiu principal era oferir una atenció psiquiàtrica les 24 hores del dia als sectors de Ciutat Vella, Sant Martí i Sants-Montjuïc, una àrea que no disposava de dotació hospitalària propera. Un dels avantatges del nou sistema d’atenció a les urgències era que comptava amb un servei de psiquiatria i toxicomanies conjunt, que era capaç d’atendre un alt nombre de casos amb patologia dual. La Unitat de Toxicomanies de l’Hospital del Mar, creada l’any 1981, va ser la primera que va existir a l’Estat espanyol dedicada exclusivament al tractament de les addiccions dins d’un hospital general.

hospital-del-mar-1