25 anys del CatSalut
  • Imprimeix

Model de referència internacional en salut mental al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt

Girona, model de referència internacional en salut mental, segons l’estudi europeu REFINEMENT

L’any 2013, la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines va esdevenir model de referència nacional i internacional després de la presentació de les dades d’estudi anomenat REFINEMENT (Research on Financing systems’ Effect on the quality of  Mental health care), iniciat l’any 2010 amb l’objectiu de conèixer l'impacte dels sistemes de finançament en la qualitat de l'assistència i en els patrons d'atenció dins el sistema d'atenció a la salut mental, així com identificar les millors pràctiques clíniques i els components que les financen, per extreure’n conclusions i recomanacions que ajudin a millorar els sistemes de finançament de la salut mental a Europa. La investigació va comparar els models existents a nou països: Itàlia, Àustria, Espanya, Anglaterra, França, Finlàndia, Suècia, Estònia i Romania).

El projecte va estar estructurat en diferents mòduls de treball, que van ser alhora projectes de recerca que buscaven donar resposta als objectius del REFINEMENT. Els blocs principals són: finançament i incentius (FINCENTO), indicadors de qualitat en salut mental, mapeig territorial de serveis, recursos humans i indicadors assistencials (REMAST), patrons d'atenció i trajectòries assistencials en salut mental (REPATO), i modelatge de sistemes de finançament.

L’estudi demostra que Girona té un dels millors sistemes d’accés als centres sanitaris, fet que es tradueix en centres a prop de casa, facilitat per ser tractat i, consegüentment, millors diagnòstics que repercuteixen en una baixa cronicitat. D’altra banda, l’estudi valida el model organitzatiu d’atenció a la salut mental, i mostra que l’enfocament de la reforma que es va emprendre ara fa més de 20 anys ha estat un èxit, no tan sols en termes de planificació, sinó també en resultats obtinguts en salut a través de la transformació dels recursos en serveis a la població que té una malaltia mental, especialment el col·lectiu afectat per un Trastorn Mental Greu.