25 anys del CatSalut
  • Imprimeix

Unificació de les urgències somàtiques i psiquiàtriques al Parc Sanitari Sant Joan de Déu

parc-sanitari-sant-joan-de-deu-urgencies-1

Antigament, les urgències psiquiàtriques es duien a terme en edificis sanitaris allunyats del centre urbà. Un dels objectius estratègics de l'obertura del Parc Sanitari Sant Joan de Déu l'any 2010 era la integració de la salut mental en la nostra societat, un pas fonamental per superar l'estigma que encara avui produeix aquesta patologia en el nostre entorn. Com a exemple d'aquest  propòsit, es va desenvolupar el projecte d'urgències úniques, treballat de manera sinèrgica entre les Germanes Hospitalàries (Hospital Sagrat Cor) i l'Hospital General del Parc Sanitari: una via d'entrada única, independentment de la patologia del pacient. Un innovador model assistencial que ha estat un èxit a nivell organitzatiu durant els darrers anys.