25 anys del CatSalut
  • Imprimeix

Creació de la Unitat d’Atenció Intermèdia Oncogeriàtrica al Parc Sanitari Pere i Virgili

La Unitat d’Atenció Intermèdia Oncogeriàtrica (UAIOG) atén pacients geriàtrics fràgils, amb malaltia oncològica avançada i tractament oncològic específic amb actitud curativa o pal·liativa, amb l'objectiu de control de símptomes i estabilització/recuperació funcional, quan és possible. Aquesta Unitat es fonamenta en una col·laboració directa entre l’equip de geriatria d’atenció intermèdia amb l’equip d’oncologia de l'hospital d’aguts de referència. A la llum de l’escenari epidemiològic d'increment de supervivència dels pacients amb càncer, i de l'altíssima prevalença de persones grans i fràgils en aquesta població, aquesta integració representa una innovació clau per millorar el maneig i la presa de decisions.

L’objectiu de la Unitat és oferir als pacients amb càncer avançat un abordatge integral i interdisciplinari, al mateix temps que s’avalua un nou model assistencial especialitzat centrat en el pacient que habitualment s’atén a l’entorn hospitalari agut.