25 anys del CatSalut
  • Imprimeix

Col·laboració entre l’Hospital Sociosanitari Francolí i l’Hospital Universitari Joan XXIII

Des de l’any 2014, un equip interdisciplinari de l’Hospital Sociosanitari Francolí i l’Hospital Universitari Joan XXIII, format per traumatòlegs, geriatries, treballadors socials, equips d’infermeria, rehabilitació i teràpia ocupacional, farmacèutics i psicòlegs, treballa per millorar l’assistència i la cura dels pacients hospitalitzats per fractura de maluc, una patologia que actualment és la primera causa d’atenció sociosanitària de suport a l’hospitalització d’aguts a Catalunya.

El treball consisteix en la intervenció i posterior valoració geriàtrica multidisciplinària dels pacients amb fractura de maluc majors de 70 anys, amb l’objectiu, d’una banda, de reduir-ne l’estada hospitalària a l’Hospital Universitari Joan XXIII, que és un hospital d’aguts, i, d’una altra banda, que un cop derivats a l’Hospital Sociosanitari Francolí, fer-ne un abordatge integral per aconseguir una millora funcional i cognitiva, prevenir i tractar les possibles complicacions durant l’ingrés i coordinar el millor recurs social a l’alta.

hospital-sociosanitari-francoli-hospital-universitari-joan-xxiii-1

A partir de la implementació d’aquest treball col·laboratiu, s’observa una disminució de les complicacions postoperatòries, una reducció de l’estada mitjana a l’hospital d’aguts, amb una notable millora del pacient que permet que retorni abans al seu domicili, i una disminució del percentatge de mortalitat durant el procés entre el primer i el segon any.

hospital-sociosanitari-francoli-hospital-universitari-joan-xxiii-2