25 anys del CatSalut
  • Imprimeix

Infermeria clínica al Parc Sanitari Pere i Virgili

El projecte d’infermeria clínica al Parc Sanitari Pere Virgili neix el 2013 com a conseqüència directa de la voluntat i el compromís de millorar i mantenir la qualitat assistencial, no només com a fita de gestió, sinó com a part d’un procés de canvi i evolució dintre de l’àmbit sociosanitari a la sanitat pública. Els problemes més prevalents que presenten el pacients en el nostre àmbit sociosanitari són les síndromes geriàtriques. És per això que necessitem professionals experts amb una preparació, compromís professional, experiència i coneixements que els permetin liderar el programa de la seva competència; formar els professionals de l’equip assistencial en els aspectes tècnics, metodològics i humans relacionats; garantir la qualitat del procés d’infermeria mitjançant la protocol·lització de les cures en base a l’evidència científica, la implantació d’aquests estàndards de treball i la seva avaluació; coordinar, gestionar i/o dispensar l’atenció a pacients, familiars o persona de referència, i garantir la continuïtat de l’atenció al pacient entre els diferents nivells assistencials. Està previst disposar de professionals d’infermeria clínics especialitzats en lesions de la pell i ostomies, diabetis i nutrició, control de la infecció, incontinència i caigudes i delírium i contencions.