25 anys del CatSalut
  • Imprimeix

Inici del desplegament dels equips d’atenció residencial per part de MUTUAM

L’any 2009 comença a desplegar els equips d’atenció residencial (EAR), equips sanitaris multidisciplinaris de suport a l’atenció primària, especialistes i/o experts en geriatria. L’objectiu és oferir una atenció integral i integrada, adequar els recursos en base a les necessitats dels residents, en el lloc més adequat, i evitar derivacions hospitalàries i transicions innecessàries. Assumir, també, l’atenció pal·liativa i de final de vida a les residències, així com el procés d’autorització i seguiment, per part dels geriatres, dels medicaments per a la demència i l’Alzheimer. Aquesta adequació de recursos es tradueix en la reducció de la despesa de farmàcia i en la disminució de les derivacions als serveis d’urgències dels hospitals de referència.

mutuam-1