25 anys del CatSalut
  • Imprimeix

Atenció i suport psicosocial a malats i famílies en etapes de final de vida per part de MUTUAM

 

Des de l’any 2008, gestionen equips d’atenció psicosocial i espiritual per a persones amb malalties avançades i els seus familiars (programa d’Obra Social “la Caixa”). Es tracta d’equips amb un model territorial i transversal, que presten atenció, integrats als equips receptors a nivell domiciliari (PADES i equips d’atenció primària), a hospitals sociosanitaris i a hospitals d’aguts.

mutuam-2