25 anys del CatSalut
  • Imprimeix

Hospital de dia de geriatria al Pius Hospital de Valls

L’any 2012, s’inicia l’hospital de dia de geriatria, amb l’objectiu de millorar la qualitat assistencial a pacients crònics complexos (PCC) i a pacients amb malaltia crònica avançada (MACA), pe tal d’evitar ingressos innecessaris, i també millorar la qualitat percebuda pels mateixos pacients i familiars.

La funcionalitat de l’hospital de dia està orientada en la doble vessant d’hospital de dia avaluador i hospital de dia terapèutic. L’equip assistencial bàsic és de caràcter multidisciplinari i està integrat per metge geriatre, infermeria, auxiliar, treball social, psicòleg, fisioterapeuta i terapeuta ocupacional, amb la col·laboració de metge rehabilitador i altres especialistes en funció de les diferents patologies ateses.

Els pacients accedeixen a l’hospital de dia des dels equips d’atenció primària, hospital d’aguts, centre sociosanitari, PADES, unitat de dia del malalt crònic i hospitalització domiciliària (HADO), tot complint uns criteris d’inclusió. Després de gairebé 4 anys d’experiència, s’està mostrant com un dispositiu assistencial amb important valor afegit i amb millora substancial en l’atenció als pacients.

SS_Pius_Hospitals_1_Espai_tallers_HDia
SS_Pius_Hospitals_2_Zona_de_descans_HDia