25 anys del CatSalut
  • Imprimeix

Codi Ictus

Codi Ictus

Catalunya és pionera en l’àmbit europeu en l’organització de l’atenció als pacients amb ictus. Gran part de l’èxit del nostre model rau en la implementació i el desplegament del Codi ictus, un codi d’emergència que permet donar una atenció immediata als pacients amb sospita d’aquesta malaltia.

Aquest model assistencial comprèn l’activació d’una xarxa d’hospitals comarcals i hospitals de referència que cobreix tot el territori de Catalunya i garanteix que els pacients siguin avaluats, diagnosticats i tractats en el menor temps possible.

En aquest sentit, quan una persona té una sospita d’ictus pot trucar al 112 o al 061 CatSalut Respon, adreçar-se al CAP o al servei d’urgències d’un hospital. En tots els casos, el Codi ictus garanteix que, o bé el pacient sigui traslladat a un dels 26 hospitals que disposen de la tecnologia adequada i l’expertesa professional necessària; o bé sigui atès en un dels 12 hospitals comarcals que estan connectats amb els primers a través del Teleictus. Aquest sistema permet l’avaluació a distància del pacient per un professional expert mitjançant un sistema de videoconferència, la qual cosa possibilita l’inici ràpid del tractament al lloc on es troba el pacient i s’eviten les demores a causa del trasllat.

En una patologia en què el temps d’actuació és tan rellevant, l’aplicació d’aquest innovador model d’atenció, unit a l'esforç de tots els professionals, ha permès assolir que les taxes de malalts tractats i el temps transcorregut entre l'inici de l'episodi i el tractament siguin els millors d'Europa, com també que es consolidi el Codi ictus com un model de referència.

Tot i els bons resultats, cal tenir en compte que l’ictus és la segona causa de mort a Catalunya i la primera causa mèdica de discapacitat. Per tal de continuar millorant aquests indicadors, cal avançar cap a una organització territorial que incorpori tècniques capdavanteres, disminueixi els temps de resposta i fomenti les mesures de prevenció de l’ictus, amb l’objectiu últim de millorar l’atenció que reben els pacients.

Data d'actualització:  02.11.2016

 

 

Miquel Gallofré

Miquel Gallofré

Director del Pla director de malaltia vascular cerebral
Departament de Salut


 

L’opinió del professional

Dr. Joan Martí Fàbregas

Cap Clínic de la Unitat de Neurovascular
Servei de Neurologia
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau