25 anys del CatSalut
  • Imprimeix

Codi Infart

Codi Infart

En els darrers anys, en l’àmbit de la cardiologia, s‘han produït molts avenços a Catalunya, gràcies a l’aplicació de diferents estratègies de diagnòstic ràpid i tractament precoç. Si se n’hagués de destacar una, seria la implantació del Codi infart l'any 2009. Aquest és un protocol d’actuació urgent a través del qual s’activen un conjunt de dispositius assistencials quan un pacient té, o és sospitós de tenir, una síndrome coronària aguda (angina de pit i/o infart agut de miocardi). 

El Codi infart ha suposat consolidar un model de treball en xarxa (formada per 10 hospitals) que ha tingut gran impacte sobre la ciutadania. S’ha assolit que prop del 70% de les persones que reben el tractament més apropiat per a l’infart agut de miocardi ho facin en el temps recomanat i s’ha reduït un 40% la mortalitat als 30 dies per a aquesta patologia respecte a la prèvia implantació del Codi, amb la qual cosa ens situem a nivells similars als dels països més avançats.

Havent aconseguit aquests bons resultats en el tractament urgent de la cardiopatia isquèmica, el repte que tenim és millorar l’atenció integral a aquesta patologia, incloent-hi tant actuacions de prevenció, com de rehabilitació i prevenció secundària en els ciutadans que han desenvolupat la malaltia. Alhora, cal tenir en compte que la cardiologia és una especialitat que està en canvi continu, en la qual s’estan desenvolupant nous procediments diagnòstics i terapèutics i nous medicaments que estan modificant el paradigma del maneig de les malalties cardiovasculars. Per tant, hem de continuar treballant per incorporar els tractaments i els processos més innovadors a la pràctica clínica diària dels professionals, per tal de poder prestar la millor atenció sanitària a la ciutadania i assolir resultats d’excel·lència.

 

 

Fina Mauri

Dra Fina Mauri i Ferré 

Directora del Pla director de malalties circulatòries
Departament de Salut


 

L’opinió del professional

Rosa Maria Lidón

Adjunta a la UC del Servei de Cardiologia de l’Hospital Vall d’Hebron