25 anys del CatSalut
  • Imprimeix

Programa de neurocirurgia funcional a l’Hospital Clínic de Barcelona

El Programa de neurocirurgia funcional de l’Hospital Clínic va ser el primer a posar-se en marxa en un centre públic a Catalunya, l’any 1995. Uns 1.000 pacients amb epilèpsia o trastorns del moviment que no responien de manera satisfactòria als tractaments amb fàrmacs han estat intervinguts en aquests 21 anys. Referir els pacients a temps a aquests tipus de programes permet millorar la seva qualitat de vida. Onze anys després de la seva posada en marxa a l’Hospital Clínic, el Programa de neurocirurgia funcional es va incorporar a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona l’any 2006. Ara, de forma conjunta, el Clínic i Sant Joan de Déu tenen l’acreditació com a Unitat de Referència Estatal (CSUR) del Sistema Nacional de Salut en epilèpsia refractària, en cirurgia de trastorns del moviment i en malalties rares que cursen amb trastorns del moviment, en adults i nens, respectivament.

hospital-clinic-3