25 anys del CatSalut
  • Imprimeix

L’Hospital del Mar com a pioner en el desplegament de la RAE, el cribratge del càncer de mama i el seguiment de pacients crònics a distància

El desplegament de la RAE

Des de 1994, l’Hospital del Mar va ser el primer hospital que va enviar els seus especialistes a visitar pacients en els centres d’atenció primària, en el marc del desplegament de la Reforma de l'assistència especialitzada (RAE), amb l'objectiu de millorar l'accés i la qualitat de l'assistència mèdica als ciutadans de l’àrea sanitària de referència.

Pioners a posar en marxa un programa de detecció precoç de càncer de mama

L’any 1995, l'Hospital del Mar va posar en marxa, per primera vegada a Catalunya, un programa de detecció precoç de càncer de mama a Ciutat Vella i Sant Martí, un cribratge que avui és comú a tot el país. Des que es va posar en marxa el programa de cribratge, s'han fet més de 317.000 mamografies, que han permès la detecció precoç de més de 1.440 casos de càncer de mama.

Seguiment dels pacients crònics a distància

Un dels sistemes pioners que l’Hospital del Mar té operatius és el servei de telemedicina per a malalts d’insuficiència cardíaca: sense necessitat d’anar presencialment a l’Hospital, personal d’infermeria i pacient es comuniquen a temps real a través d’un ordinador i una tauleta. El Projecte de telemedicina per a la insuficiència cardíaca de l’Hospital del Mar es va iniciar l’any 2010 per fer el seguiment del malalt d’alt risc sense necessitat de traslladar-se ni a l’hospital ni al centre d’atenció primària, i neix com a complement del Programa d’insuficiència cardíaca que, mitjançant un nou model de gestió d’aquesta patologia crònica i amb l’estreta col·laboració dels equips de professionals de l'hospital i els de l'atenció primària, ha aconseguit disminuir la mortalitat i els reingressos hospitalaris.

hospital-del-mar-2