25 anys del CatSalut
  • Imprimeix

Incorporació dels micromarcapassos sense cable a l’Hospital de Sant Pau

L’any 2015, l’Hospital de Sant Pau va incorporar a la seva pràctica clínica el micromarcapassos sense cable, i va ser el primer hospital català que va incorporar a la seva pràctica clínica aquest sistema. El procediment d’implant és mínimament invasiu (via transcatèter) i el dispositiu és el més petit conegut al món i incorpora una bateria amb una durada de 10 a 14 anys.

La combinació d’aquesta nova tecnologia amb el procediment transcatèter beneficia el pacient i redueix les complicacions lligades als cables i a la cirurgia tradicional d’implant del marcapassos, perquè el nou dispositiu no requereix incisions quirúrgiques al pit ni la creació de “butxaques” sota la pell per introduir els antics marcapassos més voluminosos, cosa que permet eliminar les possibles complicacions derivades de l’implant i elimina qualsevol signe visible del dispositiu.