25 anys del CatSalut
  • Imprimeix

Infraestructures

Infraestructures i equipaments

Des de la creació del Servei Català de la Salut, ara fa 25 anys, una de les prioritats establertes ha estat el desplegament i la consolidació d’una xarxa d’infraestructures i d’equipaments sanitaris que han ajudat a donar resposta als principis d’eficiència, qualitat, equitat i proximitat que caracteritzen el nostre sistema sanitari d’acord amb allò que preveu la LOSC.

El disseny i l’arquitectura d’aquests equipaments ha anat evolucionant paral·lelament al procés d’adaptació i transformació del sistema de salut. Avui disposem d’uns centres de qualitat que han incorporat les noves tecnologies, ben integrats al seu entorn, eficients i sostenibles, i en els quals es constata una especial atenció a la seva funcionalitat i a les condicions d’ambient i confort per a usuaris i professionals. Totes aquestes característiques han afavorit, indubtablement, una millora de la qualitat de l’assistència que s’hi presta.

En aquests 25 anys s’ha desplegat i millorat una xarxa que actualment està integrada per 892 centres: 420 centres d’atenció primària, 71 hospitals, 142 centres sociosanitaris i 259 dispositius de salut mental.

Els reptes de futur en els quals ja estem treballant ens orienten cap a la renovació tecnològica dels equipaments i l’aprofitament de les característiques dels centres per adaptar-los a noves modalitats de prestar l’atenció de salut, i també les dinàmiques pròpies del treball en xarxa.  

En darrer lloc, cal destacar el treball i la motivació demostrats per molts i diversos actors que han contribuït a afegir valor i a consolidar la qualitat d’aquesta xarxa d’equipaments: els professionals sanitaris, l’Administració local, els professionals de l’arquitectura i l’enginyera i els gestors i professionals de les entitats proveïdores de serveis.

 

 

 Eva Sanchez

Eva Sanchez 

Àrea d’entitats públiques, patrimoni i inversions
Servei Català de la Salut


 

L’opinió del professional

Joan Meléndez, Cap de Ginecologia de l’Institut d'Assistència Sanitària (IAS).

Explica el canvi que ha suposat passar de l’hospital de Santa Caterina de Girona al nou equipament de Salt


 

Sheila Sanz, metgessa de família del CAP Doctor Pujol i Capsada, El Prat de Llobregat.

Explica els canvis que han suposat les obres de millora de l’equipament.

Equipaments destacats

Hospital de Mataró (1998)

Primera fusió d’antics hospitals en un consorci per gestionar un nou hospital

Parc Hospitalari Martí i Julià, Salt (2009)

Integració de serveis hospitalaris, sociosanitaris i de salut mental

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (2009)

Adequació a les noves necessitats funcionals d’un centre d’aguts

Hospital de Mollet (2010)

Sostenibilitat des de l’eficiència energètica

Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat (2010–2014)

Transformació d‘un centre hospitalari (edificis de CCEE i tecnoquirúrgic)

Equipaments Sanitaris Casernes de Sant Andreu, Barcelona (2014)

Integració de serveis i proveïdors en un mateix edifici

Hospital de la Cerdanya, Puigcerdà (2014)

Projecte conjunt entre l’Estat francès i Catalunya

Equipaments d'Atenció Primària

Els centres seleccionats, tant si es tracta de nous centres com de transformacions dels ja existents, són una mostra que intenta reflectir les aportacions al model adreçades a assolir un model sostenible, una adequada funcionalitat, millores de l’accessibilitat, de les condicions ambientals i de confort, junt amb una bona integració d’aquests equipaments en el medi urbà o rural en que s’ubiquen.

Equipaments d'Atenció Sociosanitària i de Salut Mental

Els centres seleccionats són una mostra de la integració de diferents línies assistencials en un mateix edifici, facilitant el desplegament d’un model d’atenció integral i integrada.

Serveis de salut mental Sarrià – Sant Gervasi, Barcelona (2012)

Integració de serveis de salut mental i d’atenció primària

Centre de salut mental d’adults i infantil i juvenil de Les Corts, Barcelona (2010)

Integració de serveis de salut mental, d’atenció primària i d’altres serveis per a la gent gran