• Imprimeix

Accés al sistema de salut

Qui té accés al sistema sanitari públic?

El CatSalut és el garant de l'atenció de salut i de l'accés als serveis sanitaris de la població de Catalunya.

Nivells de cobertura

El nivell de cobertura és el nivell de prestacions sanitàries que assigna el CatSalut a cada persona.Hi ha sis nivells diferents de cobertura sanitària que s'incorporen a la targeta amb un dels literals següents. Consulteu-los per conèixer el nivell de cobertura a què corresponen:

Targeta sanitària individual (TSI)

La targeta sanitària individual (TSI), és el document que identifica i permet l'accés als centres i els serveis del sistema sanitari públic assignats.

Guia d'ús dels serveis sanitaris públics. CatSalut

Informació sobre el funcionament general dels serveis i les prestacions del sistema sanitari i orientació per accedir-hi correctament i utilitzar-los de manera responsable.

Desplaçaments

Quan una persona es desplaça fora del seu lloc de residència, té garantida l'assistència sanitària de cobertura pública al lloc on s'ha desplaçat, sempre que aporti la documentació necessària en cada cas.

Assistència sanitària transfronterera

L'assistència sanitària transfronterera a la Unió Europea (UE) és una nova possibilitat d'assistència sanitària que amplia els drets de la ciutadania europea.