En relació amb l'assistència sanitària fora del país d'origen coexisteixen dos marcs normatius: d?una banda, la Directiva i el Reial decret que desenvolupa la seva aplicació, i d'altra banda, els reglaments sobre la coordinació dels sistemes de Seguretat Social.