Si voleu rebre atenció sanitària a un altres país de la Unió Europea en el marc de l'assistència sanitària transfronterera, en aquest espai trobareu la informació que necessiteu per poder accedir-hi. El 061 CatSalut Respon us facilitarà també tota la informació sobre el procediment.

Si consulteu la Guia ràpida de l'assistència sanitària transfronterera trobareu un resum dels aspectes fonamentals que heu de tenir en compte en les diferents etapes del procés.