• Imprimeix

Accés al sistema sanitari

Programació de visites

Per tractar un problema de salut no urgent, fer una consulta o sol·licitar una revisió preventiva, podeu programar una visita amb un dels professionals d'atenció primària que tingueu assignats al vostre centre d'atenció primària (CAP) de referència, que us atendrà i derivarà, si escau, als serveis d'atenció especialitzada, com les proves diagnòstiques o les consultes amb determinats especialistes.

Urgències mèdiques

Davant d'una situació que requereixi atenció mèdica immediata i urgent podeu accedir directament als serveis d'atenció a la salut que necessiteu. El lloc on us heu de dirigir per ser atesos dependrà de la gravetat de la situació.

Llistes d'espera

L'accés a determinats serveis de salut especialitzats, com ara algunes operacions quirúrgiques i proves diagnòstiques, tenen un temps màxim de referència.