• Imprimeix

Atenció especialitzada i hospitalària

Descripció

L'atenció especialitzada i hospitalària es presta a través de la xarxa sanitària d'utilització pública que està desplegada a tot el territori català: hospitals, centres d'atenció especialitzada (de diàlisi, de rehabilitació, oncològics, de salut mental i d'atenció sociosanitària).

Els serveis que s'ofereixen als hospitals d'aguts són d’atenció especialitzada ambulatòria (consultes externes), internament, urgències, hospital de dia, tractaments, intervencions quirúrgiques amb ingrés o sense, així com proves diagnòstiques.

Els serveis d’atenció especialitzada i hospitalària formen part de la Cartera comuna bàsica, que són els serveis assistencials coberts de manera completa per finançament públic.

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre l'atenció especialitzada i hospitalària

Informació sobre les llistes d'espera

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Accés

Per accedir als serveis d’atenció especialitzada i hospitalària és indispensable la indicació del professional assistencial de la xarxa sanitària pública. No és possible accedir-hi per iniciativa pròpia, excepte a urgències.

Podeu contactar:

 • Per telèfon
  Hi ha serveis que presten seguiment assistencial telefònicament. Podeu trucar-hi, sempre que hagueu mantingut un primer contacte amb el centre i es compti amb la indicació d’un professional assistencial.
 • Per correu electrònic
  Hi ha serveis que presten seguiment assistencial per correu electrònic. En els centres que disposin d’aquesta opció, sempre que hagueu mantingut un primer contacte amb el centre i es compti amb la indicació d’un professional assistencial.
 • Per web
  Tots els centres de la xarxa hospitalària d’utilització pública disposen de web amb informació general i específica. En els centres que disposin d’aquesta opció, sempre que hagueu mantingut un primer contacte amb el centre i es compti amb la indicació d’un professional assistencial.

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre l'atenció especialitzada i hospitalària

Informació sobre les llistes d'espera

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Utilització

 • Us caldrà portar la targeta sanitària individual (TSI) o bé haureu de comunicar el codi d’identificació personal (CIP). També podeu accedir-hi amb altres documents que acreditin el vostre dret d’accés (convenis, targeta sanitària d’altres comunitats, targeta sanitària europea, etc.).
 • En cas d’accident de trànsit, laboral o esportiu, entre d’altres, en què hi hagi una companyia o entitat que ha de responsabilitzar-se de cobrir la vostra assistència o prestació, ho haureu de comunicar i facilitar-ne les dades.
 • Les persones menors de 15 anys o incapacitades , hauran d’anar acompanyades d’una persona adulta.
 • Haureu de desplaçar-vos al centre assignat o a aquell que us indiqui el professional assistencial.
 • Hi ha serveis i prestacions indicats a col·lectius específics.

 

Més informació:

La targeta sanitària individual TSI

Informació sobre altres documents que acrediten el dret d'accés al servei

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre l’atenció especialitzada i hospitalària

Informació sobre les llistes d’espera

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Cobertura

Els serveis d’atenció especialitzada i hospitalària estan inclosos en les cobertures següents:

 • Cobertura sanitària general
 • Cobertura sanitària general. Excepte farmàcia
 • Accés CatSalut segon nivell
 • Programes d’interès sanitari DS (Limitat a la cobertura del Programa)
 • Cobertura conveni especial Reial decret 576/2013
 • Cobertura sanitària PMO


Queden exclosos tractaments, prescripcions o indicacions terapèutiques prescrites en l’àmbit de la sanitat privada

 

Més informació:

Consulteu les condicions i els tipus de nivells cobertura del CatSalut

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre l’atenció especialitzada i hospitalària

Informació sobre les llistes d’espera

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Coresponsabilització

 • És necessari el compliment de les recomanacions, les indicacions i els tractaments establerts pels professionals.
 • Sou responsables de la documentació que lliureu per accedir als serveis assistencials sanitaris públics, tant de la TSI com del document identificatiu. En cas d’ús fraudulent, es podran emprendre les accions legals corresponents.
 • Si no podeu assistir a una visita o activitat programada, ho haureu de comunicar prèviament.
 • Caldrà que informeu de qualsevol modificació de les vostres dades personals, administratives i de localització (adreça, telèfon, etc.) a fi de garantir la comunicació, en cas de necessitar-ho.
 • Respecteu les normes generals de funcionament dels centres, les persones i les instal·lacions.
 • Respecteu la durada de l’internament. Un cop assolits els objectius terapèutics previstos a l’ingrès, es procedirà a donar l’alta.

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre l’atenció especialitzada i hospitalària

Informació sobre les llistes d’espera

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Data d'actualització:  17.01.2018