• Imprimeix

Atenció primària

Descripció

El primer punt d'accés presencial.

L'atenció primària de salut és el vostre primer punt d'accés presencial al sistema sanitari públic. A la resta de serveis del sistema, hi accedireu per derivació des de l'atenció primària, excepte al 061 CatSalut Respon o a les urgències mèdiques, a les quals es pot accedir directament en cas de necessitar una atenció urgent.
El centre d'atenció primària (CAP) és el lloc d’atenció presencial on cal anar quan es té un problema de salut o quan es vol prevenir alguna malaltia. Ofereix diagnòstic i atenció als principals problemes de salut, assistència sanitària i social, i serveis de promoció de la salut, d'atenció preventiva, curativa i rehabilitadora, servei d'atenció a domicili, atenció urgent o continuada i atenció a la salut sexual i reproductiva.
Els serveis d’atenció primària formen part de la Cartera comuna bàsica, que són els serveis assistencials coberts de manera completa per finançament públic.


 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre l’atenció primària

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Accés

Per accedir als serveis d’atenció primària ho podeu fer a iniciativa pròpia al centre que teniu assignat, sense necessitat de la indicació d’un professional assistencial de la xarxa sanitària pública.

Podeu contactar:

 • Per telèfon
  Si es coneix el número de telèfon del CAP assignat.
  Si no sabeu quin CAP teniu assignat, truqueu al 061 CatSalut Respon. Amb el codi d'identificació personal (CIP) de la targeta sanitària individual podeu obtenir el nom del vostre CAP, el telèfon i la pàgina web que us ofereix el servei de programació de visita.
 • Per correu electrònic
  En aquells CAP que disposin d’adreça electrònica o bé al correu 061catsalutrespon@gencat.cat
 • Per web
  Al web del CatSalut disposeu de la Guia de centres per tal de saber quin CAP teniu assignat.
  Entre d’altres consultes, a la majoria dels centres d’atenció primària (CAP) podeu demanar hora de visita per Internet a través de l’aplicatiu Programació de visites.
 • A través de  Cat@Salut La Meva Salut
  Accedint a La Meva Salut podeu programar la vostra visita. També consultar a la vostra agenda personal el dia i hora de les proves i les visites que ja tingueu programades.
   

Més informació:

Guia de centres

Programació de visites

La Meva Salut


Enllaços d’interès:

Més informació sobre l’atenció primària

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Utilització

 • Us caldrà portar la targeta sanitària individual (TSI) o bé haureu de comunicar el codi d’identificació personal (CIP). També podeu accedir-hi amb altres documents que acreditin el vostre dret d’accés (convenis, targeta sanitària d’altres comunitats, targeta sanitària europea, etc.).
 • En cas d’accident de trànsit, laboral o esportiu, entre d’altres, en què hi hagi una companyia o entitat que ha de responsabilitzar-se de cobrir la vostra assistència o prestació, ho haureu de comunicar i facilitar-ne les dades.
 • Les persones menors de 15 anys o incapacitades hauran d’anar acompanyades d’una persona adulta.
 • Si voleu ser atesos en un centre diferent del que teniu assignat per domicili, ho podeu sol·licitar seguint el procediment establert de lliure elecció de Centre d'Atenció Primària.
   


Més informació:

La targeta sanitària individual (TSI)

Procediment lliure elecció de CAP

Informació sobre altres documents que acrediten el dret d’accés al servei

 


Enllaços d’interès:

Més informació sobre l’atenció primària

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Cobertura

Els serveis d’atenció primària estan inclosos en les cobertures següents:

 • Cobertura sanitària general
 • Cobertura sanitària general. Excepte farmàcia
 • Accés CatSalut segon nivell
 • Programes d’interès sanitari DS (Limitat a la cobertura del Programa)
 • Cobertura conveni especial Reial decret 576/2013
 • Cobertura sanitària PMO

Queden exclosos tractaments, prescripcions o indicacions terapèutiques prescrites en l’àmbit de la sanitat privada.

 

Més informació:

Consulteu les condicions i els tipus de nivells cobertura del CatSalut

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre l’atenció primària

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Coresponsabilització

 • És necessari el compliment de les recomanacions, les indicacions i els tractaments establerts pels professionals.
 • Sou responsables de la documentació que lliureu per accedir als serveis assistencials sanitaris públics, tant de la TSI com del document identificatiu. En cas d’ús fraudulent, es podran emprendre les accions legals corresponents.
 • Si no podeu assistir a una visita o activitat programada, ho haureu de comunicar prèviament.
 • Caldrà que informeu de qualsevol modificació de les vostres dades personals, administratives i de localització (adreça, telèfon, etc.) a fi de garantir la comunicació, en cas de necessitar-ho.
 • Respecteu les normes generals de funcionament dels centres,  les persones i les instal·lacions.

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre l’atenció primària

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Data d'actualització:  16.01.2018