• Imprimeix

Atenció sociosanitària

Descripció

Els centres sociosanitaris són espais assistencials dotats de l'estructura i del personal necessari per atendre pacients amb necessitats sanitàries i socials. Aquesta atenció es presta a través de serveis d’internament, atenció ambulatòria diürna sociosanitària i per equips de valoració i de suport.

L'atenció sociosanitària garanteix una atenció de qualitat, en demències, en altres malalties neurològiques i en malalties cròniques degeneratives que cursen discapacitat, i a persones en fase de convalescència o amb malaltia avançada i terminal.

Els serveis d’atenció sociosanitària formen part de la Cartera comuna bàsica, que són els serveis assistencials coberts de manera completa per finançament públic.

 

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre l’atenció sociosanitària 

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Accés

Per accedir als serveis d’atenció sociosanitària és indispensable la indicació del professional assistencial de la xarxa sanitària pública.  No és possible accedir-hi per iniciativa pròpia.

Podeu contactar:

 • Per telèfon
  Hi ha serveis que presten seguiment assistencial telefònicament. Podeu trucar-hi, sempre que hagueu mantingut un primer contacte amb el centre i es compti amb la indicació d’un professional assistencial.
 • Per correu electrònic
  Hi ha serveis que presten seguiment assistencial per correu electrònic. En els centres que disposin d’aquesta opció, sempre que hagueu mantingut un primer contacte amb el centre i es compti amb la indicació d’un professional assistencial.
 • En alguns casos, per web
  Hi ha serveis que disposen de web amb informació general i específica. En els centres que disposin d’aquesta opció, sempre que hagueu mantingut un primer contacte amb el centre i es compti amb la indicació d’un professional assistencial.

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre l’atenció sociosanitària

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Utilització

• Us caldrà la targeta sanitària individual (TSI) o bé haureu de comunicar el codi d’identificació personal (CIP). També podeu accedir-hi amb altres documents que acreditin el vostre dret d’accés (convenis, targeta sanitària d’altres comunitats, targeta sanitària europea, etc.).

• En cas d’accident de trànsit, laboral o esportiu, entre d’altres, en què hi hagi una companyia o entitat que ha de responsabilitzar-se de cobrir la vostra assistència o prestació, ho haureu de comunicar i facilitar-ne les dades.

• Les persones incapacitades hauran d’anar acompanyades d’una persona adulta.

• Hi ha serveis i prestacions indicats a col·lectius específics.

 

Més informació:

La targeta sanitària individual TSI 

Informació sobre altres documents que acrediten el dret d’accés al servei


Enllaços d’interès:

Més informació sobre l’atenció sociosanitària

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Cobertura

Els serveis d’atenció especialitzada i hospitalària estan inclosos en les cobertures següents:

 • Cobertura sanitària general
 • Cobertura sanitària general. Excepte farmàcia
 • Accés CatSalut segon nivell
 • Cobertura conveni especial Reial decret 576/2013
 • Cobertura sanitària PMO

 

Els serveis d’atenció especialitzada i hospitalària no estan inclosos en les cobertures següents:

 • Programes d’interès sanitari DS

 

Queden exclosos tractaments, prescripcions o indicacions terapèutiques prescrites en l’àmbit de la sanitat privada

 

Més informació:

Consulteu les condicions i els tipus de nivells cobertura del CatSalut

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre l’atenció sociosanitària

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Coresponsabilització

 • És necessari el compliment de les recomanacions, les indicacions i els tractaments establerts pels professionals.
 • Sou responsables de la documentació que lliureu per accedir als serveis assistencials sanitaris públics, tant de la TSI com del document identificatiu. En cas d’ús fraudulent, es podran emprendre les accions legals corresponents.
 • Si no podeu assistir a una activitat programada, ho haureu de comunicar prèviament.
 • Caldrà que informeu de qualsevol modificació de les vostres dades personals, administratives i de localització (adreça, telèfon, etc.) a fi de garantir la comunicació, en cas de necessitar-ho.
 • Respecteu les normes generals de funcionament dels centres, les persones i les instal·lacions.
 • Respecteu la durada de l’internament o del tractament. Un cop assolits els objectius terapèutics previstos a l’ingrès o a l’inici del tractament, es procedirà a donar l’alta.

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre l’atenció sociosanitària

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Data d'actualització:  19.10.2017