• Imprimeix

Sobre la Guia

Aquesta guia neix del principi de transparència i responsabilització dels ciutadans del Pla de salut de Catalunya 2011-2015. L’objectiu és facilitar informació sobre el funcionament general dels serveis i les prestacions del sistema sanitari i orientar els ciutadans i ciutadanes per accedir-hi correctament i utilitzar-los de manera responsable.

Aquesta guia és un element més en la definició d’un model sanitari públic relacional amb la ciutadania d’accés al conjunt de serveis i prestacions que ofereix el CatSalut. S’emmarca en la definició d’uns drets i uns deures dels ciutadans, que es transformen en garanties i responsabilitats d’ús. 

Les garanties determinen les condicions d’accés als serveis, i les responsabilitats estableixen els deures proactius en el seu bon ús, afavorint criteris de qualitat i sostenibilitat del sistema. És necessari establir mecanismes d’equilibri entre garanties i responsabilitats per tal d’assolir un model eficient i consolidable.

Les garanties determinen les condicions d’accés als serveis i les responsabilitats estableixen els deures proactius en el seu bon ús, afavorint criteris de qualitat i sostenibilitat del sistema. És necessari establir mecanismes d’equilibri entre garanties i responsabilitats per tal d’assolir un model eficient i consolidable.

L’oferta del sistema sanitari català, segons els criteris del Sistema Nacional de Salut, s'estructura en les carteres següents:

  • Cartera comuna bàsica
  • Cartera comuna suplementària
  • Cartera comuna de serveis accessoris

 

La Guia d’ús està estructurada per cadascun dels serveis i prestacions d’aquestes carteres, on trobareu una breu definició, les vies d’accés, els criteris de coresponsabilització més destacats i el dret a accés segons el tipus de cobertura.

Cartera comuna suplementària: són les prestacions i estan subjectes a aportació econòmica per part de l’usuari.

 

També existeix una cartera comuna de serveis accessoris: subjectes a aportació econòmica i/o reemborsament per part de l’usuari. Aquesta cartera roman pendent de desplegament.

Data d'actualització:  18.07.2017