• Imprimeix

Prestació farmacèutica

Descripció

La prestació farmacèutica proporciona els medicaments i altres productes que estiguin inclosos a la cartera del Sistema Nacional de Salut vigent prescrits pel vostre metge o metgessa de la xarxa sanitària pública. Són també atenció farmacèutica les accions de promoció de la salut i de l’autocura, prevenció de malalties, educació sanitària i seguiment de tractament amb fàrmacs.

Els medicaments i altres productes es dispensen a través de les oficines de farmàcia i a través dels serveis d'atenció farmacèutica dels centres d'atenció primària i dels serveis d'atenció farmacèutica dels hospitals.

La prestació farmacèutica forma part de la Cartera comuna suplementària, que són les prestacions i estan subjectes a aportació econòmica per part de l’usuari.

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre prestació farmacèutica

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Accés

Per accedir a la prestació farmacèutica és indispensable la prescripció d’un metge de la xarxa sanitària pública, mitjançant:

 • Recepta oficial del CatSalut (recepta en paper o, en cas de recepta electrònica, el Pla de medicació).
 • Recepta mèdica dels hospitals de la xarxa pública, en cas de medicació hospitalària de dispensació ambulatòria.


Enllaços d’interès:

Més informació sobre prestació farmacèutica

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Utilització

 • Us caldrà mostrar la targeta sanitària individual (TSI) de la persona a nom de qui va la recepta. També podeu accedir-hi amb altres documents que acreditin el vostre dret d’accés (convenis, targeta sanitària d’altres comunitats, targeta sanitària europea, etc.).
 • Els medicaments amb recepta oficial del CatSalut estan subjectes a copagament segons el vostre nivell de renda i cobertura, d’acord amb la legislació vigent.
 • En cas d’accident de trànsit, laboral o esportiu, entre d’altres, en què hi hagi una companyia o entitat que ha de responsabilitzar-se de cobrir la vostra prestació farmacèutica, ho haureu de comunicar i facilitar-ne les dades prèviament a la prescripció.
 • Podeu escollir lliurement l’oficina de farmàcia.
 • Hi ha prestacions indicades a col·lectius específics.
 • En cas de recepta electrònica, a l’oficina de farmàcia cal portar el darrer pla de medicació, el més actual. Podeu accedir-hi digitalment a través de La Meva Salut.
 • Hi ha medicament que només es poden dispensar als serveis de farmàcia dels hospitals.
 • La prescripció es farà de la manera més apropiada per al benefici del pacient, alhora que protegeix la sostenibilitat del sistema. De forma general, es farà per medicament genèric.
 • Hi ha medicaments que, a més de la prescripció, necessiten una autorització prèvia perquè us els puguin dispensar.
 • La recepta electrònica estableix terminis de recollida dels medicament a les oficines de farmàcia. Cal respectar-los.
   

Més informació:

La targeta sanitària individual TSI

Informació sobre altres documents que acrediten el dret d’accés al servei

Copagament farmacèutic

Oficines de farmàcia

La Meva Salut


Enllaços d’interès:

Més informació sobre  prestació farmacèutica

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Cobertura

Els serveis de prestació farmacèutica estan inclosos en les cobertures següents:

 • Cobertura sanitària general
 • Accés CatSalut segon nivell
 • Programes d’interès sanitari DS (Limitat a la cobertura del Programa)

 

Els serveis de prestació farmacèutica no estan inclosos en les cobertures següents:

 • Cobertura sanitària general. Excepte farmàcia
 • Cobertura conveni especial Reial decret 576/2013
 • Cobertura sanitària PMO

 

Queden exclosos tractaments, prescripcions o indicacions terapèutiques prescrites en l’àmbit de la sanitat privada.

 

L’accés a la prestació farmacèutica a les oficines de farmàcia comporta el copagament establert en la legislació vigent.


Més informació:

Consulteu les condicions i els tipus de nivells cobertura del CatSalut

Copagament farmacèutic

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre  prestació farmacèutica

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Coresponsabilització

 • És necessari el compliment de les recomanacions, les indicacions i els tractaments establerts pels professionals.
 • Sou responsables de la documentació que lliureu per accedir als serveis assistencials sanitaris públics, tant de la TSI com del document identificatiu. En cas d’ús fraudulent, es podran emprendre les accions legals corresponents.
 • Respecteu la dosi i la durada del tractament.
 • Utilitzeu i conserveu correctament els medicaments i els productes sanitaris. Eviteu acumular-ne. Porteu als punts de recollida de les farmàcies els medicaments que heu acabat o que ja no feu servir. Són residus i s’eliminen de manera segura.
 • Per la vostra salut, cal que conegueu el principi actiu que preneu. Els noms comercials varien en un mateix país o països diferents, però el terme principi actiu és universal i no varia. Us evitarà problemes en els vostres desplaçaments.
 • Cal que informeu als professionals d’altres medicaments que preneu que no us hagin prescrit a la xarxa pública.

 


Més informació:

Els medicaments


Enllaços d’interès:

Més informació sobre  prestació farmacèutica

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Data d'actualització:  18.07.2017