• Imprimeix

Prestació ortoprotètica

Descripció

La prestació ortoprotètica s’orienta a recuperar habilitats, capacitats o funcions que s’han deteriorat o perdut a causa d’una malaltia congènita o adquirida, o un traumatisme. Inclou les pròtesis externes, ortesis i cadires de rodes prescrites per metges especialistes de la xarxa sanitària pública i que estiguin incloses a la cartera del Sistema Nacional de Salut vigent.

Es dispensa a ortopèdies i a oficines de farmàcia.

La prestació ortoprotètica forma part de la Cartera comuna suplementària, que són les prestacions i estan subjectes a aportació econòmica per part de l’usuari.
 

Més informació:

Catàleg de prestacions ortoprotètiques a càrrec del CatSalut

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre prestacions ortoprotètiques

Per ampliar aquesta informació: 061 CatSalut Respon

Accés

Per accedir a la prestació ortoprotètica és indispensable la prescripció d’un metge especialista de la xarxa sanitària pública, mitjançant el document oficial del CatSalut. No és possible accedir-hi per iniciativa pròpia. 

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre prestacions ortoprotètiques 

Per ampliar aquesta informació: 061 CatSalut Respon

Utilització

 • Us caldrà mostrar la targeta sanitària individual (TSI). També podeu accedir-hi amb altres documents que acreditin el vostre dret d’accés (convenis, targeta sanitària d’altres comunitats, targeta sanitària europea, etc.).
 • En cas d’accident de trànsit, laboral o esportiu, entre d’altres, en què hi hagi una companyia o entitat que ha de responsabilitzar-se de cobrir la vostra assistència, ho haureu de comunicar i facilitar les dades prèviament a la prescripció de la prestació ortoprotètica.
 • En el cas dels menors de 15 anys i dels incapacitats, caldrà l’acompanyament d’una persona adulta.
 • Podeu escollir lliurement l’oficina de farmàcia o ortopèdies acreditades.
 • Hi ha ortopròtesis indicades a col·lectius específics.
 • Hi ha ortopròtesis que només es poden prescriure per certs especialistes i en centres específics.
 • Hi ha ortopròtesis que, a més de la prescripció, necessiten una autorització prèvia perquè us pugui dispensar el producte.
 • En cas d’haver de renovar l’article, caldrà una nova prescripció i haver esgotat la periodicitat establerta.
 • Determinats aparells ortoprotètics estan subjectes a l'aportació de l’usuari, segons la legislació vigent.

 

Més informació:

La targeta sanitària individual TSI

Informació sobre altres documents que acrediten el dret d’accés al servei

Centres acreditats per dispensar els articles ortoprotètics a càrrec del CatSalut

Aportació de l’usuari i periodicitat de prescripció dels articles ortoprotètics


Enllaços d’interès:

Més informació sobre prestacions ortoprotètiques

Per ampliar aquesta informació: 061 CatSalut Respon

Cobertura

Els serveis de prestació ortoprotètica estan inclosos en les cobertures següents:

 • Cobertura sanitària general.
 • Cobertura sanitària general, excepte farmàcia.
 • Accés CatSalut segon nivell.

 

Els serveis de prestació ortoprotètica no estan inclosos en les cobertures següents:

 • Programes d’interès sanitari DS.
 • Cobertura conveni especial Reial decret 576/2013.
 • Cobertura sanitària PMO.


Queden excloses les prescripcions de l’àmbit de la sanitat privada.

 

Més informació:

Consulteu les condicions i els tipus de nivells de cobertura del CatSalut

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre prestacions ortoprotètiques 

Per ampliar aquesta informació: 061 CatSalut Respon

Corresponsabilització

 • És necessari el compliment de les recomanacions, les indicacions i els tractaments establerts pels professionals.
 • Sou responsables de la documentació que lliureu per accedir als serveis assistencials sanitaris públics, tant de la TSI com del document identificatiu. En cas d’ús fraudulent, es podran emprendre les accions legals corresponents.
 • Utilitzeu i conserveu correctament els aparells ortoprotètics.

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre prestacions ortoprotètiques

Per ampliar aquesta informació: 061 CatSalut Respon

Data d'actualització:  01.11.2017