• Imprimeix

Productes dietètics per a pacients ambulatoris

Descripció

Es tracta de tractaments amb aliments dietètics destinats a usos mèdics especials per a pacients que pateixen determinats trastorns metabòlics congènits d'hidrats de carboni i aminoàcids o requeriments especials de nutrició, inclosos a la cartera del Sistema Nacional de Salut vigent.

Els han de prescriure els metges especialistes corresponents i han d'estar inscrits al registre general sanitari d'aliments com a "Aliments dietètics destinats a usos mèdics especials".

Segons la tipologia del producte i del tractament poden ser de dos tipus:

 • Per a trastorns metabòlics: es dispensen a les oficines de farmàcia.
 • Nutrició enteral domiciliària: es dispensen als serveis d’atenció farmacèutica dels hospitals.
 

Els productes dietètics formen part de la Cartera comuna suplementària, que són les prestacions i estan subjectes a aportació econòmica per part de l’usuari.

Actualment per als productes dietètics per a pacients ambulatoris l'aportació econòmica per part de l'usuari està pendent de regulació.
 

Enllaços d’interès:

Per ampliar aquesta informació: 061 CatSalut Respon

Accés

Per accedir als productes dietètics és indispensable la prescripció d’un metge de la xarxa sanitària pública, mitjançant:

 • Recepta oficial del CatSalut (recepta en paper o, en cas de recepta electrònica, el Pla de medicació).
 • Recepta mèdica dels hospitals de la xarxa pública, en cas de medicació hospitalària de dispensació ambulatòria.

 

Més informació:

La recepta electrònica


Enllaços d’interès:

Per ampliar aquesta informació: 061 CatSalut Respon

Utilització

 • Us caldrà mostrar la targeta sanitària individual (TSI) de la persona a nom de qui va la recepta. També podeu accedir-hi amb altres documents que acreditin el vostre dret d’accés (convenis, targeta sanitària d’altres comunitats, targeta sanitària europea, etc.).
 • Els productes que es dispensen a les oficines de farmàcia, a més de la prescripció, necessiten una autorització prèvia perquè us els puguin dispensar.
 • Aquests productes estan indicats a col·lectius específics.
 • Aquests productes estan subjectes a l'aportació de l’usuari, pendent de regulació. 

 

Més informació:

La targeta sanitària individual TSI

Informació sobre altres documents que acrediten el dret d’accés al servei


Enllaços d’interès:

Per ampliar aquesta informació: 061 CatSalut Respon

Cobertura

 Els serveis de productes dietètics estan inclosos en les cobertures següents:

 • Cobertura sanitària general.
 • Accés CatSalut segon nivell.

 

 Els serveis de productes dietètics no estan inclosos en les cobertures següents:

 • Cobertura sanitària general. Excepte farmàcia.
 • Programes d’interès sanitari DS.
 • Cobertura conveni especial Reial decret 576/2013.
 • Cobertura sanitària PMO.

 

Queden exclosos tractaments, prescripcions o indicacions terapèutiques prescrites en l’àmbit de la sanitat privada.

 

Més informació:

Consulteu les condicions i els tipus de nivells de cobertura del CatSalut

 

Enllaços d’interès:

Per ampliar aquesta informació: 061 CatSalut Respon

Corresponsabilització

 • És necessari el compliment de les recomanacions, les indicacions i els tractaments establerts pels professionals.
 • Sou responsables de la documentació que lliureu per accedir als serveis assistencials sanitaris públics, tant de la TSI com del document identificatiu. En cas d’ús fraudulent, es podran emprendre les accions legals corresponents.
 • Respecteu la dosi i la durada del tractament.
 • Utilitzeu i conserveu correctament els productes sanitaris. Eviteu acumular-ne. Porteu als punts de recollida de les farmàcies els medicaments que heu acabat o que ja no feu servir. Són residus i s’eliminen de manera segura.

 

Enllaços d’interès:

Per ampliar aquesta informació: 061 CatSalut Respon 

Data d'actualització:  30.12.2017