• Imprimeix

Rehabilitació

Descripció

La rehabilitació mèdica s'orienta a recuperar una habilitat o funció que s'havia deteriorat o perdut a causa d'una malaltia o d'un traumatisme i la prescriu el vostre metge o metgessa especialista.

La rehabilitació comprèn activitats educatives, preventives i rehabilitadores, ajudes tècniques i fàrmacs. Se n'encarrega un equip multidisciplinari sota la responsabilitat d'un especialista en medicina física i rehabilitació.

Es pot fer a l'hospital, a un centre ambulatori i, en alguns casos, en el propi domicili.

Els serveis de rehabilitació formen part de la Cartera comuna bàsica, que són els serveis assistencials coberts de manera completa per finançament públic.

 

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre rehabilitació

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Accés

Per accedir als serveis de rehabilitació és indispensable la indicació del professional assistencial de la xarxa sanitària pública.  No és possible accedir-hi per iniciativa pròpia.

Podeu contactar:

 • Per telèfon
  Hi ha serveis que presten seguiment assistencial telefònicament. Podeu trucar-hi, sempre que hagueu mantingut un primer contacte amb el centre i es compti amb la indicació d’un professional assistencial.
 • Per correu electrònic
  Hi ha serveis que presten seguiment assistencial per correu electrònic. En els centres que disposin d’aquesta opció, sempre que hagueu mantingut un primer contacte amb el centre i es compti amb la indicació d’un professional assistencial.
 • En alguns casos, per web
  Hi ha serveis que disposen de web amb informació general i específica. En els centres que disposin d’aquesta opció, sempre que hagueu mantingut un primer contacte amb el centre i es compti amb la indicació d’un professional assistencial.

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre rehabilitació

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Utilització

 • Us caldrà la targeta sanitària individual (TSI) o bé haureu de comunicar el codi d’identificació personal (CIP). També podeu accedir-hi amb altres documents que acreditin el vostre dret d’accés (convenis, targeta sanitària d’altres comunitats, targeta sanitària europea, etc.).
 • En cas d’accident de trànsit, laboral o esportiu, entre d’altres, en què hi hagi una companyia o entitat que ha de responsabilitzar-se de cobrir la vostra assistència o prestació, ho haureu de comunicar i facilitar-ne les dades.
 • Haureu d’haver programat la visita prèviament.
 • Les persones menors de 15 anys o incapacitades hauran d’anar acompanyades d’una persona adulta.
 • Hi ha serveis i prestacions indicats a col·lectius específics.
 • Us haureu de desplaçar al centre assignat o a aquell que us indiqui el professional assistencial. Si el professional ho considera adient, la rehabilitació es pot realitzar a domicili.

 

Més informació:

La targeta sanitària individual TSI

Informació sobre altres documents que acrediten el dret d’accés al servei

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre rehabilitació

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Cobertura

Els serveis de rehabilitació estan inclosos en les cobertures següents:

 • Cobertura sanitària general
 • Cobertura sanitària general. Excepte farmàcia
 • Accés CatSalut segon nivell
 • Cobertura conveni especial Reial decret 576/2013
 • Cobertura sanitària PMO

 

Els serveis de rehabilitació no estan inclosos en les cobertures següents:

 • Programes d’interès sanitari DS


Queden exclosos tractaments, prescripcions o indicacions terapèutiques prescrites en l’àmbit de la sanitat privada.

 

Més informació:

Consulteu les condicions i els tipus de nivells cobertura del CatSalut

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre rehabilitació

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Coresponsabilització

• És necessari el compliment de les recomanacions, les indicacions i els tractaments establerts pels professionals.

• Sou responsables de la documentació que lliureu per accedir als serveis assistencials sanitaris públics, tant de la TSI com del document identificatiu. En cas d’ús fraudulent es podran emprendre les accions legals corresponents.

• Si no podeu assistir a una activitat programada o sessió, ho haureu de comunicar prèviament.

• Cal que respecteu els horaris de programació assignats per facilitar el bon funcionament del servei.

• Caldrà que informeu de qualsevol modificació de les vostres dades personals, administratives i de localització (com l’adreça, el telèfon, etc.) a fi de garantir la comunicació, en cas de necessitar-ho.

• Respecteu les normes generals de funcionament dels centres, les persones i les instal·lacions.

• Respecteu la durada del tractament. Un cop assolits els objectius terapèutics previstos a l’inici del tractament, es procedirà a donar l’alta.

• Per respecte a la tasca dels professionals i als altres pacients, cal portar roba recomanada pels professionals i tenir cura de la higiene personal.

 

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre rehabilitació

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Data d'actualització:  01.11.2017