• Imprimeix

Salut mental i addiccions

Descripció

L'atenció a la salut mental prioritza la inserció a la comunitat i combina diverses possibilitats d'atenció en l'àmbit ambulatori, comunitari de rehabilitació, d'internament i d’atenció a les addiccions, tenint en compte les necessitats de les persones malaltes i de les seves famílies.

Es tracta d'un model integral d'atenció interdisciplinària, amb equips formats per professionals de la psiquiatria, la psicologia, el treball social i la infermeria, entre d'altres.

Els serveis de salut mental i addiccions formen part de la Cartera comuna bàsica, que són els serveis assistencials coberts de manera completa per finançament públic.
 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre salut mental i addiccions

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Accés

Per accedir als serveis de salut mental i addiccions és indispensable la indicació del professional assistencial de la xarxa sanitària pública. No és possible accedir-hi per iniciativa pròpia.

Podeu contactar:

 • Per telèfon
  Hi ha serveis que presten seguiment assistencial telefònicament. Podeu trucar-hi, sempre que hagueu mantingut un primer contacte amb el centre i es compti amb la indicació d’un professional assistencial.
 • Per correu electrònic
  Hi ha serveis que presten seguiment assistencial per correu electrònic. En els centres que disposin d’aquesta opció, sempre que hagueu mantingut un primer contacte amb el centre i es compti amb la indicació d’un professional assistencial.
 • En alguns casos, per web
  Hi ha serveis que disposen de web amb informació general i específica. En els centres que disposin d’aquesta opció, sempre que hagueu mantingut un primer contacte amb el centre i es compti amb la indicació d’un professional assistencial.

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre salut mental i addiccions

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Utilització

 • Us caldrà la targeta sanitària individual (TSI) o bé haureu de comunicar el codi d’identificació personal (CIP). També podeu accedir-hi amb altres documents que acreditin el vostre dret d’accés (convenis, targeta sanitària d’altres comunitats, targeta sanitària europea, etc.).
 • Haureu d’haver programat la visita prèviament (haver demanat hora), excepte si es tracta d’una urgència.
 • Les persones menors de 15 anys o incapacitades hauran d’anar acompanyades d’una persona adulta.
 • Hi ha serveis i prestacions indicades a col·lectius específics.
 • Us haureu de desplaçar al centre assignat o a aquell que us indiqui el professional assistencial.

 

Més informació:

La targeta sanitària individual TSI

Informació sobre altres documents que acrediten el dret d’accés al servei

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre salut mental i addiccions

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Cobertura

Els serveis de salut mental i addiccions estan inclosos en les cobertures següents:

 • Cobertura sanitària general
 • Cobertura sanitària general. Excepte farmàcia
 • Accés CatSalut segon nivell
 • Cobertura conveni especial Reial decret 576/2013
 • Cobertura sanitària PMO

 

 Els serveis de salut mental i addiccions no estan inclosos en les cobertures següents:

 • Programes d’interès sanitari DS

 

Queden exclosos tractaments, prescripcions o indicacions terapèutiques prescrites en l’àmbit de la sanitat privada.


Més informació:

Consulteu les condicions i els tipus de nivells cobertura del CatSalut


Enllaços d’interès:

Més informació sobre salut mental i addiccions

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Coresponsabilització

 • És necessari el compliment de les recomanacions, les indicacions i els tractaments establerts pels professionals.
 • Sou responsables de la documentació que lliureu per accedir als serveis assistencials sanitaris públics, tant de la TSI com del document identificatiu. En cas d’ús fraudulent, es podran emprendre les accions legals corresponents.
 • Si no podeu assistir a una activitat programada, ho haureu de comunicar prèviament.
 • Caldrà que informeu de qualsevol modificació de les vostres dades personals, administratives i de localització (adreça, telèfon, etc.) a fi de garantir la comunicació, en cas de necessitar-ho.
 • Respecteu les normes generals de funcionament dels centres, les persones i les instal·lacions.
 • Respecteu la durada de l’internament o del tractament. Per obtenir l’alta, caldrà haver assolit els objectius terapèutics previstos a l’ingrès o a l’inici del tractament.


Enllaços d’interès:

Més informació sobre salut mental i addiccions

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Data d'actualització:  23.02.2017