• Imprimeix

Transport sanitari no urgent

Descripció

El transport sanitari és el servei de trasllat de persones que no es poden desplaçar per elles mateixes. Es realitza amb vehicles especialment condicionats i amb personal amb la formació adequada.

El transport sanitari no urgent s’origina per la necessitat de prestar assistència sanitària no urgent a persones amb una limitació d’autonomia que els impedexi el desplaçament en mitjans ordinaris de transport. Consisteix en el trasllat entre el domicili de l'usuari i un centre sanitari, o a la inversa, o entre dos centres sanitaris, per a la realització de proves diagnosticoterapèutiques o tractaments especialitzats.

Les modalidats del transport sanitari no urgent són individual o col·lectiu, en trasllats que majoritàriament són programats, i que han de ser sol·licitats amb prou antelació respecte al moment de realitzar el trasllat.

El transport sanitari no urgent forma part de la Cartera comuna suplementària, que són les prestacions i estan subjectes a aportació econòmica per part de l’usuari. Actualment aquesta aportació està pendent de regulació.


 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre el transport sanitari

Per ampliar aquesta informació: 061 CatSalut Respon

Accés

Per accedir al transport sanitari no urgent és indispensable la indicació d’un metge de la xarxa sanitària pública. No és possible accedir-hi per iniciativa pròpia.

Podeu contactar:

 • Per telèfon:
  Podeu trucar-hi, sempre que es compti amb la indicació d’un professional assistencial.
 • Per correu electrònic:
  Hi ha serveis que presten seguiment per correu electrònic. A les empreses de transport sanitari que disposin d’aquesta opció, sempre que hagueu mantingut un primer contacte amb el centre i es compti amb la indicació d’un professional assistencial.
 • Per web:
  Totes les empreses de transport sanitari contractades pel CatSalut disposen de web amb informació general i específica.

 

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre el transport sanitari

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Utilització

 • Us caldrà la targeta sanitària individual (TSI) o bé haureu de comunicar el codi d’identificació personal (CIP). També podeu accedir-hi amb altres documents que acreditin el vostre dret d’accés (convenis, targeta sanitària d’altres comunitats, targeta sanitària europea, etc.).
 • En cas d’accident de trànsit, laboral o esportiu, entre d’altres, en què hi hagi una companyia o entitat que ha de responsabilitzar-se de cobrir la vostra assistència o prestació, ho haureu de comunicar i facilitar-ne les dades.
 • En els casos que es conegui prèviament el dia del trasllat, caldrà que l’empresa d’ambulàncies que ha de realitzar el trasllat el tingui programat prèviament i amb prou antelació respecte al moment de la realització.
 • La modalitat de transport sanitari, individual o col·lectiu, dependrà de les condicions clíniques del pacient, i la determina el professional que el prescriu, amb indicació justificada.
 • El transport sanitari col·lectiu comporta l’organització de rutes amb criteris d’optimització del recorregut, que cal que respecteu.
 • Les persones menors de 15 anys o incapacitades hauran d’anar acompanyades d’una persona adulta. L’acompanyament de la resta de persones estarà condicionat a la indicació del metge prescriptor, i sempre limitada a un acompanyant.
 • El trasllat es farà al centre assignat o a aquell que us indiqui el professional assistencial.
 • Aquests productes estan subjectes a aportació de l’usuari, pendent de regulació.

 

Més informació:

La targeta sanitària individual (TSI)

Informació sobre altres documents que acrediten el dret d’accés al servei

 

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre el transport sanitari

Per ampliar aquesta informació: 061 CatSalut Respon

Cobertura

Els serveis de transport sanitari no urgent estan inclosos en les cobertures següents:

 • Cobertura sanitària general.
 • Cobertura sanitària general. Excepte farmàcia.
 • Accés CatSalut segon nivell.

 

Els serveis de transport sanitari no urgent no estan inclosos en les cobertures següents:

 • Programes d’interès sanitari DS.
 • Cobertura conveni especial Reial decret 576/2013.
 • Cobertura sanitària PMO.


Més informació:

Consulteu les condicions i els tipus de nivells cobertura del CatSalut

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre el transport sanitari

Per ampliar aquesta informació: 061 CatSalut Respon

Corresponsabilització

 • És necessari el compliment de les recomanacions, les indicacions i els tractaments establerts pels professionals.
 • Sou responsables de la documentació que lliureu per accedir als serveis assistencials sanitaris públics, tant de la TSI com del document identificatiu. En cas d’ús fraudulent, es podran emprendre les accions legals corresponents.
 • Cal que respecteu els horaris de programació assignats per facilitar el bon funcionament del servei.
 • Si no podeu assistir a l’assistència sanitària que motiva el trasllat, ho haureu de comunicar a l’empresa que realitza aquest servei al més aviat possible.

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre el transport sanitari

Per ampliar aquesta informació: 061 CatSalut Respon

Data d'actualització:  01.11.2017