• Imprimeix

Transport sanitari urgent

Descripció

El transport sanitari és el servei de trasllat de persones que no es poden desplaçar per elles mateixes. Es realitza amb vehicles especialment condicionats i amb personal amb la formació adequada.

El transport sanitari urgent s’origina per una necessitat vital assistencial. Pot ser des del lloc on s'ha produït la necessitat fins al primer centre amb capacitat per atendre el pacient. També és aquell transport que consisteix en el trasllat urgent entre dos centres sanitaris.

El transport sanitari urgent forma part de la Cartera comuna bàsica, que són els serveis assistencials i prestacions sanitàries coberts de manera completa per finançament públic.

 

Més informació:

Urgències mèdiques

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre el transport sanitari

Per ampliar aquesta informació: 061 CatSalut Respon

Accés

Per accedir al transport sanitari urgent ho podeu fer per iniciativa pròpia, o per indicació d’un professional assistencial de la xarxa sanitària pública.

Podeu contactar:

  • Per telèfon, al 061 CatSalut Respon.

Com a primer nivell d’atenció urgent, podeu trucar al 061 CatSalut Respon, des d’on els professionals sanitaris valoraran la necessitat assistencial. En cas que sigui necessari, i si cal, us enviaran un professional sanitari o una ambulància, per atendre-us en cada situació.


 

Més informació:

Urgències mèdiques

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre el transport sanitari

Per ampliar aquesta informació: 061 CatSalut Respon

Utilització

• El trasllat s’efectuarà al centre assistencial públic més proper i més adequat segons l’estat del pacient.

• Tot i ser universal, caldrà mostrar un document identificatiu, en cas de disposar-ne, mostrar la targeta sanitària individual (TSI) o facilitar el vostre Codi d'Identificació Personal de la TSI.

• També podeu accedir-hi amb altres documents que acreditin el vostre dret d'accés (convenis, targeta sanitària d’altres comunitats, targeta sanitària europea, etc.).

• En cas d’accident de trànsit, laboral o esportiu, entre d’altres, en què hi hagi una companyia o entitat que ha de responsabilitzar-se de cobrir la vostra assistència, ho haureu de comunicar en el moment que us sigui possible, i facilitar-ne les dades.

 

Més informació:

Urgències mèdiques

La targeta sanitària individuals (TSI)

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre el transport sanitari

Per ampliar aquesta informació 061: CatSalut Respon

Cobertura

Els serveis de transport sanitari urgent estan inclosos en les cobertures següents:

  • Cobertura sanitària general.
  • Cobertura sanitària general. Excepte farmàcia.
  • Programes d’interès sanitari DS.
  • Accés CatSalut segon nivell.
  • Cobertura conveni especial Reial decret 576/2013.
  • Cobertura sanitària PMO.

 

Més informació:

Consulteu condicions i tipus de nivell de cobertura del CatSalut

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre el transport sanitari

Per ampliar aquesta informació: 061 CatSalut Respon

Corresponsabilització

  • És necessari el compliment de les recomanacions, les indicacions i els tractaments establerts pels professionals.
  • El pacient i els seus acompanyants han de seguir les indicacions prèvies  facilitades pels professionals que atenen l’alerta urgent.
  • Cal facilitar les dades sol·licitades, de manera que permetin actuar correctament.

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre el transport sanitari

Per ampliar aquesta informació: 061 CatSalut Respon

Data d'actualització:  30.12.2017