• Imprimeix

Urgències mèdiques

Descripció

L’atenció urgent és universal

El CatSalut posa a la vostra disposició diversos recursos als quals us podeu adreçar en cas que us trobeu davant d’una urgència mèdica.

Com a primer nivell d’atenció, podeu trucar al 061 CatSalut Respon, des del qual els professionals sanitaris us assessoraran sobre què s’ha de fer o on us podeu adreçar i us oferiran consells de salut. En cas que sigui necessari, i si cal, us enviaran un professional sanitari, si és necessari a domicili, o una ambulància, per atendre-us en cada situació.

Les urgències s’atenen en el vostre centre d’atenció primària i, quan el vostre centre està tancat, us heu d’adreçar al centre d’urgències que tingueu assignat. Podeu preguntar quin teniu més a prop al 061 CatSalut Respon. En molts indrets del territori ja hi ha centres d’urgències d’atenció primària (CUAP).

En cas d’emergència (risc vital), telefoneu al 112.

Els serveis d’urgències mèdiques formen part de la Cartera comuna bàsica, que són els serveis assistencials coberts de manera completa per finançament públic.

 

Més informació:

Emergències mèdiques 112

Centre d'atenció primària

 

Enllaços d'interès:

Més informació sobre les urgències mèdiques

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Accés

Per accedir als serveis d’urgències mèdiques ho podeu fer a iniciativa pròpia, i per indicació d’un professional assistencial de la xarxa sanitària pública.

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre les urgències mèdiques

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Utilització

 • La primera opció per a una atenció urgent és trucar al 061 CatSalut Respon.
 • Haureu de desplaçar-vos al centre que us assignin o a aquell que us indiqui el professional assistencial.
 • Tot i ser universal, caldrà mostrar un document identificatiu i, en cas de disposar-ne, mostrar la targeta sanitària individual (TSI) o facilitar el Codi d'Identificació Personal de la TSI.
 • També podeu accedir-hi amb altres documents que acreditin el vostre dret d'accés (convenis, targeta sanitària d’altres comunitats, targeta sanitària europea, etc.).
 • En cas d’accident de trànsit, laboral o esportiu, entre d’altres, en què hi hagi una companyia o entitat que ha de responsabilitzar-se de cobrir la vostra assistència o prestació, ho haureu de comunicar i facilitar-ne les dades.
 • L’atenció urgent coberta pel CatSalut es presta als centres de la xarxa d’utilització pública.

 

Més informació:

La targeta sanitària individual TSI

Informació sobre altres documents que acrediten el dret d’accés al servei

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre les urgències mèdiques

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Cobertura

Els serveis d’urgències mèdiques estan inclosos en les cobertures següents:

 • Cobertura sanitària general
 • Cobertura sanitària general. Excepte farmàcia
 • Programes d’interès sanitari DS
 • Accés CatSalut segon nivell
 • Cobertura conveni especial Reial decret 576/2013
 • Cobertura sanitària PMO

 

Més informació:

Consulteu les condicions i els tipus de nivells cobertura del CatSalut

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre les urgències mèdiques

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Coresponsabilització

 • És necessari el compliment de les recomanacions, les indicacions i els tractaments establerts pels professionals.
 • Haureu de fer un ús responsable dels diferents nivells d’atenció urgent.
 • Sou responsables de la documentació que lliureu per accedir als serveis assistencials sanitaris públics, tant de la Targeta Sanitària Individual com del document identificatiu. En cas d’ús fraudulent es podran emprendre les accions legals corresponents.
 • Respecteu les normes generals de funcionament dels centres, els criteris de priorització d’atenció a les urgències segons el nivell de gravetat, les persones i les instal·lacions.
 • L’excés de visites pot dificultar o col·lapsar els serveis sanitaris innecessàriament. Valoreu si hi ha raons objectives per desplaçar-vos a aquests serveis.

 

Enllaços d’interès:

Més informació sobre les urgències mèdiques

Per ampliar aquesta informació 061 CatSalut Respon

Data d'actualització:  15.02.2018